Z przyjemnością zapraszamy  do  wspólnej praktyki mindfulness zainteresowanych mieszkańców Krakowa i okolic.

Dzień Ciszy odbędzie się w sali księgarni CUD, Mały Rynek 4, na krakowskim Starym Mieście

21 kwietnia 2018 w godzinach 11:00-17:00.

Celem spotkania jest osobiste doświadczenie przez uczestników spotkania praktyki mindfulness  oraz zapoznanie się uczestników zajęć z metodami i technikami rozwijania mindfulness, ew. dowiedzenie się, jakie są perspektywy rozwoju zawodowego w obszarach mindfulness.

Spotkanie będzie miało formę treningu, więc zapraszamy osoby gotowe zaangażowac się w ćwiczenia.

Czego się spodziewać?

 1. Krótkiego wprowadzenia – czym jest minfulness i jakimi metodami się ją rozwija.
 2. Ćwiczeń w ciszy o charakterze formalnym
  • skanowanie ciała:
  • uważny ruch, pełna obecność podczas chodzenia
  • medytacja w pozycji siedzącej – obserwacja bieżącej chwili.
 • Ćwiczeń o charakterze nieformalnym, również realizowanych w ciszy.
 • Dyskusji i wymiany doświadczeń w kręgu pod koniec spotkania
 • Informacji o mozliwościach rozwoju zawodowego w obszarach mindfulness np. zostania certyfikowanym nauczycielem MBSR.

Prowadzenie spotkania:  Małgorzata Jakubczak

Jak się przygotować?

 1. Ubrać się wygodnie, zabrać ze sobą dodatkowe skarpety (ćwiczymy bez butów), szal lub koc do przykrycia
 2. Zabrać ze sobą jedzenie, ew. również z myślą o poczęstowaniu innych osób  będziemy jeść razem w ciszy.
 3. Zarezerwować czas od 11 tej  do 17 tej i uprzedzić bliskich o przerwie w kontakcie mailowym i telefonicznym

Koszt udziału – 80 pln płatne na miejscu gotówką.

Ze względów organizacyjnych liczba Uczestników jest ograniczona, dlatego zapisy przyjmujemy w kolejności zgłoszeń.

Prosimy o zgłoszenia poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie wpisania na listę.

 

 

%d bloggers like this: