01.02.2015
Nowe na stronie Wypowiedzi

Specyfika pracy nauczyciela MBSR

Zajmowanie się prowadzeniem kursów MBSR, czyli bycie nauczycielem MBRS  jest szczególną specjalnością. Charakteryzują ją specyficzne cechy wspólne dla wszystkich profesji pomocowych:

 • Bliskie relacje z klientem;
 • Zaangażowanie i wymiana emocjonalna;
 • Znaczna dysproporcja między dawaniem i braniem;
 • Wysokie koszty energetyczne;
 • Wysoki poziom:                                                                                      
    - wymagań społecznych
    - odpowiedzialności osobistej                                          
    - odpowiedzialaności społecznej                                      
    - dyspozycyjności                                                           
    - oczekiwań klientów                                                       

Dodatkowo odznacza się wyzwaniami związanymi z nieprzewidywalnością procesu rozwijania Mindfulness oraz przebiegu poszczególnych zajęć, opartych na praktyce medytacyjnej i Uczestników i nauczyciela.Uczestnicy zgłaszający się do programu, którego tytuł zawiera frazę „redukcja stresu” mają również nieprzewidywalne, niezwykle zróżnicowane potrzeby i oczekiwania, zarówno wobec efektów programu jak i samego nauczyciela MBSR.

 Podczas programu MBSR nauczyciel MBSR uczy dzięki praktyce uważności:

 •  Umiejętności aktywnego zarządzania uwagą: wzmacniania siły koncentracji, przeciwdziałania rozproszeniu umysłu.
 • Żywego kontaktu z bieżącym doświadczeniem - wyrabiania w sobie nieosądzającego i akceptującego nastawienia.
 • Uważnej postawy wobec problemów, świadomego radzenia sobie z trudnymi emocjami, bólem itp.
 • Poczucia własnej unikalności - dostępu swoich wewnętrznych zasobów, wykorzystywania i doceniania ich.
 • Szacunku, empatii i współczucia wobec siebie i innych osób wynikających z poczucia  wzajemnej współzależności.

To stawia przed nauczycielem MBSR wysokie wymagania.

Aby móc uczciwie prowadzić innych przez proces rozwijania uważności sam ustawicznie powinien doskonalić własne kompetencje oparte na Mindfulness.

Sporym obciążeniem bywa fakt, że niezależnie od własnej woli staje się wzorcem dla Uczestników, u którego szukają potwierdzenia sensu angażowania się w trening Mindfulness.Nauczyciel MBSR bywa jedyną osobą praktykującą Mindfulness w ich otoczeniu. Zdarza się więc założenie,  że dzięki udziałowi w programie i własnej praktyce z czasem zaczną stawać podobni do swojego nauczyciela. Nie jest ważne, czy takie wierzenie ma sens, czy się potwierdza. Faktem jest, że nauczyciel MBSR bywa obserwowany przez wciąż nowych Uczestników pod kątem swojej postawy życiowej i stylu życia.

Specyfika relacji nauczyciel MBSR – uczestnik kursu wymaga również umiejętności stawiania i egzekwowania granic, dbania o dobra osobiste swoje i Uczestnika, a także delikatności i dyskrecji. Aby sobie z tym radzić nauczyciel potrzebuje określonych kompetencji i cech osobistych, wśród których warto podkreślić:

 • Samoświadomość dotycząca wyznawanych wartości i potrzeb, spójność, samorefleksyjność, adekwatną samoocenę, stabilność emocjonalną, zaufanie do siebie, własnych kompetencji i praktyki, odwagę.
 • Umysł początkującego - jasność, otwartość , świeżość, elastyczność, spostrzegawczość, ciekawość.
 • Empatia, współczucie, szacunek dla odmienności i doświadczeń innych, tolerancja, cierpliwość.

 Polski Instytut Mindfulness wychodzi z założenia, że dla osoby chcącej wykonywać tę profesję podstawowe jest przestrzeganie określonych zasad etycznych zarówno na poziomie osobistym jak i zawodowym.

Stworzyliśmy  ujednolicony zestaw standardów i wartości, wspólnych dla absolwentów wyszkolonych w Studium Nauczycielskim MBSR Polskiego Instytutu Mindfulness.

Podczas procesów szkoleniowych jest mocno akcentowany wymóg, aby Nauczyciele  MBSR kierowali się określonymi zasadami, dbali o najwyższe standardy  w swoich działaniach.

Zgodnie z naszymi założeniaimi  i wymaganiami Nauczyciele MBSR, wyszkoleni w Studium Nauczycielskim POLIM:

 }  Kultywują własną praktykę Mindfulness, reprezentują ją swoją postawą i zachowaniem.

 • W czasie prowadzenia kursu MBSR ćwiczą wraz uczestnikami to, co program przewiduje do samodzielnej praktyki
 • Wykazują szacunek, otwartości, tolerancję i współczucie.
 • Dbają o wizerunek nauczycieli Mindfulness.

 }  Charakteryzują się profesjonalizmem podczas realizacji kursów MBSR.

 • Zachowują uczciwość i poufność w relacji z klientem.
 • Rzetelnie przedstawiają informacje o swoich kwalifikacjach, doświadczeniach i certyfikatach.
 • Informują potencjalnych uczestników o zawartości programu, formie, wymogu własnej praktyki, czasie trwania i koszcie kursu MBSR.
 • Zobowiązują się realizować kursy zgodnie z zasadami i podstawą programową nauczaną w Studium Nauczycielskim MBSR POLIM.

 }  Ustawicznie rozwijają swoje kompetencje osobiste i zawodowe.

 •    Uczestniczą w różnych formach  szkolenia i doskonalenia.
 •    Korzystają ze wsparcia z Mentorów.
 •    Biorą udział w treningach i odosobnieniach medytacyjnych.

Przestrzeganie tych zasad pozwala na godne promowanie  Mindfulness przez nauczycieli MBSR oraz urzeczywistnianie w naszej rzeczywistości społecznej tych wartości, którymi kierowali się twórcy MBSR i innych programów opartych na uważności. Są one również fundamentem Polskiego Instytutu Mindfulness.

 

Autorka: Małgorzata Jakubczak

wróć do listy aktualności

Aktualności

09.08.2017

Serdecznie zapraszam do udziału w programie Uważność w relacjach (Interpersonal Mindfulness Program - IMP). Program ten może stanowić kontynuację kursu redukcji stresu MBSR i oferuje szczególny...

więcej
09.08.2017

„ Gdziekolwiek jesteś, to miejsce jest początkiem” - Kabir – Niezmiernie miło mi zaprosić osoby zainteresowane uważnością w relacjach oraz absolwentów programu Uważność w Relacjach (IMP...

więcej
01.08.2017

Mindfulness jako droga do kreatywności oraz łączenia swojego serca i umysłu. W ostatnich latach naukowcy odkryli i potwierdzili, że praktykowanie medytacji uważności zwiększa kreatywność, zdolność...

więcej
31.07.2017

29 sierpnia - 3 września 2017 Czasem aż trudno uwierzyć, że my, ludzie mamy naturalną zdolność do współczucia, która rozwinęła się w drodze ewolucji wraz z naszym mózgiem. Wszyscy. I że to dzięki...

więcej