Polityka Prywatności

Poniższe informacje określają warunki korzystania ze stron internetowych których właścicielem jest Fundacja Polski Instytut Mindfulness POLIM z siedzibą w Warszawie (03-910), Al. Waszyngtona 46 (KRS: 0000421619, NIP: 1132857620).

W naszym Instytucie dbamy o ochronę prywatności użytkowników naszych serwisów internetowych. Dlatego przedstawiamy poniżej informacje wyjaśniające zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu www. Wchodząc na nasze strony internetowe, akceptujesz opisane poniżej warunki wykorzystywania publikowanych tu informacji. Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach internetowych były jak najbardziej aktualne, to jednak nie spoczywa na nas żadne zobowiązanie w tym zakresie. Strony internetowe Instytutu służą przedstawieniu wyłącznie podstawowych informacji, oferty Instytutu oraz jej partnerów. Żadna z informacji zawartych na stronach internetowych Instytutu nie może być traktowana jako oferta handlowa, lub jakiekolwiek zobowiązanie. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych na stronach Instytutu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Instytut nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów witryny oraz, że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności. Cała zawartość stron internetowych Instytutu wraz z informacjami ze od jej partnerów stanowi wyłączną własność Instytutu. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, transmitowanie, publikowanie, sprzedawanie oraz wykorzystywanie fragmentów lub całości do tworzenia nowych treści lub wizualizacji jest zabronione bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Instytutu.

Marki handlowe, usługowe i logotypy (znaki) widoczne na stronach internetowych Instytutu lub jakiejkolwiek innego partnera współpracującego z Instytutem są własnością poszczególnych podmiotów. Wykorzystywanie jakichkolwiek znaków bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgodny danego podmiotu jest zabronione.

Fundacja Polski Instytut Mindfulness POLIM, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Wpisanie danych osobowych do: formularza, podanie danych osobowych w korespondencji dokonywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, w kwestionariuszach, lub dostarczenie ich w innej formie oznacza przekazanie danych osobowych do Instytutu. Przekazując dane potwierdza Pani/Pan autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszej polityki prywatności.  Dane te mogą być przetwarzane przez Instytut w celach marketingu usług (np. informacje nt. konferencji, seminariów, warsztatów, treningów, itp.) lub produktów własnych, oraz marketingu usług i produktów partnerów Instytutu. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Instytut wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa. We wskazanych powyżej celach Instytut oraz wymienione powyżej podmioty mogą kontaktować się z Panią/Panem dzięki dostarczonym do nas danych, tj. za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonicznie, innymi środkami komunikacji, oraz jeżeli udostępni Pani/Pan swój adres korespondencyjny drogą pocztową.

Informujemy także, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Instytutu oraz partnerów (będącymi podmiotami współpracującymi z Instytutem) informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, poprawiania lub ich usunięcia.

W celu zmodyfikowania lub usunięcia swoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: info@polim.pl

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka („cookies”), które służą identyfikacji Pani/Pana przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Dane te służą do celów statystycznych jak również prezentowania odpowiednich treści. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się na podstronie Polityka cookies

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony polityki prywatności, prosimy o kontakt przez formularz zgłoszeniowy