Zachęcamy do zapozanania się z poniższymi plikami audio.

Są to instrukcje różnych, zazwyczaj krótkich ćwiczeń mindfulness, przygotowanych i nagranych przez Małgorzatę Jakubczak.

Można je stosować w zależności od potrzeb, codziennie lub doraźnie, ale zachęcamy do systematyczności i wytrwałości w praktyce.

 

Zapis na Pauzę

Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych.

FreshMail.pl