MBSR ( Mindfulness Based Stress Reduction)

Organizujemy programy MBSR, realizowane przez certyfikowanych nauczycieli MBSR, superwizowane przez Małgorzatę Jakubczak, mentorkę rekomendowaną przez The Institut for Mindfulness Based Approraches.

MBSR jest programem stworzonym w 1979 przez profesora Jon Kabat-Zinna i współpracowników w Klinice Redukcji Stresu  Uniwersytetu Medycznego Massachusetts w Worcester USA.

Zainteresowanie MBSR systematycznie wzrasta.

Podstawową dziedziną, w której stosuje się MBSR jest medycyna i opieka zdrowotna.

Popularyzacja dowodów badawczych wskazujących na korzyści wynikające z praktykowania MBSR dla poprawy zdrowia i dobrostanu. sprawia, że MBSR znajduje coraz szersze zastosowanie również w innych obszarach.

Program jest adresowany do różnych grup odbiorców: pacjentów, osób wykonujących profesje pomocowe, managerów, nauczycieli, pracowników systemu resocjalizacji i wielu innych.

Uczestnikami kursów są również osoby prywatne, pragnące lepiej radzić sobie ze stresem i kryzysami oraz podnieść jakość swojego życia.

Główne miejsca realizowania programów MBSR na świecie to:

 • kliniki, szpitale i inne placówki zdrowia (dla personelu i pacjentów)
 • uniwersytety i inne instytucje szkolnictwa wyższego
 • szkoły (dla nauczycieli i uczniów)
 • ośrodki rozwoju osobistego
 • ośrodki szkolenia kadry zarządzającej i liderów
 • ośrodki doradztwa, poradnie
 • ośrodki resocjalizacji
 • domy seniora

Klasyczny kurs MBSR jest realizowany według szczegółowego programu i konkretnych zasad, określonych przez zespół pod kierunkiem prof. Jona Kabat-Zinna.

 • Kurs MBSR trwa 8 tygodni, każdy cotygodniowy warsztat trwa ok.3 godzin dydaktycznych.
 • Proces rozwoju uważności wymaga zaangażowania uczestników - program przewiduje codzienne ćwiczenia w domu (ok.45-60 minut) przez czas trwania kursu.
 • Uczestnicy otrzymują  materiały w formie skryptu, zawierającego podstawowy zestaw materiałów oraz dodatki zaproponowane przez nauczyciela.
 • Każdy uczestnik otrzymuje również  nagrania z instrukcjami do każdego z  trzech głównych ćwiczeń: skanowania ciała, jogi i medytacji na siedząco, opracowane i nagrane przez nauczyciela prowadzącego kurs.
 • Początkowo uczestnicy kursu ćwiczą w oparciu o te płyty CD, w miarę postępu programu stopniowo zaczynają ćwiczyć bez płyt.
 • W drugiej połowie programu odbywa się całodzienny trening – dzień uważności, podczas którego wykonuje się główne ćwiczenia: skanowanie ciała, jogę i medytację na siedząco oraz dodatkowe ćwiczenia rozwijające uważność.
 • W ósmym tygodniu oraz podczas podsumowania programu uczestnicy rozważają, jaką postać może przyjąć ich praktyka po zakończeniu kursu.

PROGRAM MBSR NIE JEST PROGRAMEM TERAPEUTYCZNYM - NIE ZASTĘPUJE TERAPII ANI OPIEKI MEDYCZNEJ.

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE NIE UPRAWNIA DO REALIZOWANIA PROGRAMU MBSR W ROLI NAUCZYCIELA.

Program MBSR jest szczegółowo opisany w książce Jona Kabat-Zinna „Życie piękna katastrofa" wydanej po polsku w 2010 roku.


Aktualności

27.03.2017

Udział w programie redukcji stresu MBSR to okazja aby w bezpiecznej atmosferze spotkać się ze sobą, zauważyć jak żyję na co dzień i nauczyć się ważnych i praktycznych umiejętności, prowadzących do...

więcej
27.03.2017

Serdecznie zapraszam na udziału w programie Uważność w Relacjach (Interpersonal Mindfulness Program IMP). Program ten oferuje szczególny rodzaj praktyki – w relacji z drugą osobą. Przeznaczony...

więcej
22.03.2017

Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, której celem jest popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Pomysł popularyzacji wyników badań nad...

więcej
21.03.2017

Spotkania współorganizowane przez Polski Instytut Mindfulness i Google Campus Warsaw stają się już pewną tradycją. Udało nam się nawiązać współpracę przy okazji konferencji „Mindfulness w...

więcej