Profilaktyka dla studentów  • Gubisz się w świecie swoich emocji?
  • Masz problemy z relacjami w rodzinie lub z rówieśnikami?
  • Często odczuwasz stres i napięcie?
  • Próbowałeś narkotyków?

 

Zapraszamy Cię na bezpłatny "Intensywny kurs profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji stresu (MBSR)".

„Intensywny kurs profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji stresu” jest programem profilaktycznym dla użytkowników narkotyków i ich rodzin/bliskich. Kurs skierowany jest do studentów warszawskich uczelni, składa się z dwóch modułów.

Pierwsza część to cztery indywidualne sesje, prowadzone z wykorzystaniem narzędzi terapii poznawczo-behawioralnej, w duchu dialogu motywującego i z założeniami krótkiej interwencji. Udział w sesjach poprzedzony jest konsultacją. 

Część drugą stanowi program redukcji stresu (MBSR) składający się z ośmiu spotkań grupowych raz w tygodniu oraz jednego 6-godzinnego treningu (dnia uważności) pod koniec kursu. Program wykorzystuje świeckie techniki medytacyjne w celu zwiększenia samoświadomości uczestników - zarówno jeśli chodzi o świadomość ciała, jak i emocji, a także roli myśli i przekonań w podejmowaniu codziennych decyzji oraz intensyfikacji stresu. Istotnym elementem procesu są samodzielne ćwiczenia uczestników w domu, które pozwalają stopniowo zmieniać nawykowe schematy myślenia i zachowań.

Kurs został uzupełniony o konsultacje dla rodzin i bliskich uczestników, co wpisuje się w systemowe założenia oddziaływań profilaktycznych. Program został oparty o wiodące strategie terapeutyczne, a wykorzystywane w nim metody są oparte na dowodach naukowych.

 

Zgłoszenia przyjmuje Natalia Magreta-Łupińska: nmagreta@gmail.com

 

Realizatorki programu:

Natalia Magreta-Łupińska – Certyfikowana Specjalistka Terapii Uzależnień (SP/0322/2008, Instytut Psychologii Zdrowia), od 2012 roku realizatorka programu Candis (przeprowadziła ponad 3000 sesji Candis). Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2002 roku, m.in. w Stowarzyszeniu „Monar”, SP ZOZ Centrum Odwykowym, Stowarzyszeniu „Wspólna”, Fundacji „Maraton”, NZOZ „Mały Rycerz”, Stowarzyszeniu „Jump93”, Fundacji „Inspiratornia”. Posiada dodatkowe szkolenia, m.in: z dialogu motywującego (Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii), terapii par, genogramu (CBT), jest uczestnikiem seminariów i konferencji z zakresu uzależnień, psychiatrii, promocji zdrowia psychicznego. Pracuje pod stałą superwizją i stale podnosi swoje kwalifikacje. Od 2016 roku realizuje program Candis współpracując ze Stowarzyszeniem „Między Ludźmi”.

 

Emilia Kędziorek – certyfikowana nauczycielka MBSR (Institute for Mindfulness-Based Approaches, Bedburg we współpracy z Fundacją Polski Instytut Mindfulness, 2015), w latach 2015-2017 wiceprezes Fundacji POLIM, obecnie członek Rady Fundacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR i MBCT. Praktyk medytacji mindfulness. Od 1994 r. pracuje z młodzieżą jako nauczyciel licealny, w latach 1996-2000 również jako lektorka na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka programu mindfulness dla studentów "Open Mind".

 

Program realizowany jest w ramach konsorcjum ze Stowarzyszeniem Między Ludżmi.
Finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.