Agnieszka Rutkowska

Agnieszka Rutkowska

Agnieszka Rutkowska – certyfikowana nauczycielka MBSR, certyfikat wydany przez IMA The Institute for Mindfulness-Based Approaches, otrzymała w marcu 2020 roku, szkoliła się podczas studium w Polskim Instytucie Mindfulness w latach 2018 – 2020 wraz z grupą Teachers Training PL 6. 

Medytację zaczęła praktykować w 2010 roku, medytację mindfulness – w 2018. Regularnie prowadzi warsztaty i szkolenia poświęcone uważności i rozwojowi osobistemu. 

Po ukończonym studium nauczycielskim, kolejnym krokiem były studia podyplomowe na Uniwersytecie Psychospołecznym SWPS, na kierunku “Coaching z elementami psychologii”. Dyplom coacha obroniła w styczniu 2022 roku.

Pierwsze ukończone studia – filologia polska, zawodowo – wcześniej dziennikarka, obecnie specjalistka PR.

kontakt mailowy:

www: