Właśnie ukazał się najnowszy raport ekspertów Well.hr pt. „Bez stresu! Jak wspierać kondycję psychiczną pracowników”, którego Partnerami są firmy PwC, PKN ORLEN oraz Grupa LUX MED.

Polski Instytut Mindfulness objął Patronat merytoryczny wspólnie z instytucjami, jak: Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu na stronie Well.hr

Odporność psychiczna towarem deficytowym

Jeszcze przed wybuchem epidemii 45 proc. polskich pracowników oczekiwało od pracodawców wsparcia w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego – wynika z cytowanych przez Well.hr badań Grupy BUPA. Skala zainteresowania tego rodzaju wsparciem to efekt obciążeń poznawczych, z jakimi mamy do czynienia we współczesnym środowisku pracy, a także, z rosnącej w Polsce liczby osób z problemami o podłożu psychicznym. W ciągu ostatnich 10 lat wzrost liczby chorych na depresję szacuje się na ok. 30 proc.

Obecnie do codziennego, związanego z pracą stresu w dobie pandemii dołączyły zwiększone obawy o zdrowie własne i najbliższych oraz lęk o przyszłe bezpieczeństwo finansowe. Na zagrożenie zwracają uwagę we wspólnym Apelu, opublikowanym 12 marca, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Krajowy Konsultant w dziedzinie psychiatrii, pisząc: „lęk może przenosić się z osoby na osobę analogicznie jak wirus” oraz „osoby doświadczające na co dzień problemów dotyczących zdrowia psychicznego mogą być w obecnym czasie szczególnie podatne na nasilenie się odczuwanych problemów.”

Przez ostatnie lata pracodawcy zrobili bardzo dużo dla zdrowia i kondycji fizycznej pracowników – prywatną opiekę medyczną i kartę sportową oferuje już zdecydowana większość średnich i dużych firm w Polsce. Wspieranie kondycji psychicznej pracowników wciąż jest jednak w naszym kraju zjawiskiem rzadkim. Zaburzenia psychiczne są ogromnym obciążeniem dla pracownika, zwłaszcza gdy idą w parze z pogorszeniem stanu zdrowia fizycznego. Stanowią jednocześnie wysoki koszt dla pracodawcy. Zdaniem ekspertów Well.hr firmy powinny wspierać zdrowie psychiczne pracowników nie tylko ze względu na dobro ludzi, których zatrudniają, ale także by poprawić swoje wyniki finansowe. W Polsce jeszcze nikt nie próbował oszacować bezpośrednich kosztów ponoszonych przez biznes w związku z chorobami psychicznymi. W Wielkiej Brytanii wyliczono, że sięgają one rocznie 45 miliardów funtów. Wielu kryzysom można zapobiec, jeśli udzielimy pracownikowi potrzebnego wsparcia. Pracownicy PwC mają na przykład dostęp do szkoleń mindfulness podnoszących ich efektywność osobistą i odporność psychiczną. Możliwości jest dużo, ważne, by formy wsparcia wynikały z potrzeb pracowników oraz ze specyfiki pracy i ryzyka psychologicznego, na jakie są narażeni.

Większość pracodawców obawia się kryzysu ekonomicznego, który będzie następstwem pandemii.  To, jak dotkliwy okaże się ten kryzys dla poszczególnych firm będzie zależało także od efektywności zatrudnionych w nich pracowników uzależnionej m.in. od ich odporności psychicznej.

W świecie VUCA możemy mówić o wyzwaniach i możliwościach, jakie towarzyszą środowisku biznesu oraz konieczności podejmowania przez firmy innowacyjnych, niestandardowych działań.

Uważność to kompetencja przyszłości i można ją rozwijać. Pomaga pracownikom w rozwoju ich wewnętrznych zasobów, co wspiera ich zwinność, elastyczność i sprężystość psychiczną w procesie adaptacji do gwałtownych zmian w otoczeniu i samoregulację mentalno-emocjonalną.

W raporcie „Bez stresu!” znajdują się informacje, jak współczesny świat wpływa na naszą kondycję psychiczną, analizy trendów, wyjaśnienia, dlaczego zdrowie psychiczne pracownika jest kluczowe dla firmy, rola mindfulness w budowaniu odporności psychicznej oraz przykłady dobrych praktyk i wskazówki do tego, by zadbać o dobre samopoczucie zespołu.

Część zamieszczonych w raporcie podpowiedzi i inspiracji będzie przydatna w sytuacji kryzysu, z jakim dziś mierzą się firmy i zatrudnieni w nich ludzie, część natomiast pozwoli firmom zadbać o pracowników, gdy sytuacja wróci do normy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu na stronie Well.hr

%d bloggers like this: