Z radością przyjmuję zaproszenie do współpracy w projekcie „Uważna Szkoła”. Od wielu lat podejmuję różne działania mające na celu rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów  i nauczycieli. Jestem głęboko przekonana, że warunkiem dobrej, przyjaznej edukacji są szczęśliwi, świadomi swej roli nauczyciele, którzy umieją prowadzić uczniów do źródeł mądrości.

W 2010 roku, by realizować taką wizję powołałam Centrum Pozytywnej Edukacji – niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli. CPE oferuje programy promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej, takie jak: „Przyjaciele Zippiego”, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, czy „Strażnicy Uśmiechu” we współpracy z indywidualnymi trenerami  i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w całym kraju.

Program „Czas na Uważność” będzie znakomitym uzupełnieniem działań podejmowanych w ramach wymienionych programów z uczniami młodszymi.   Świetnie wpisuje się w taką wizję szkoły, w której uczeń będzie się czuł bezpiecznie, otrzyma wsparcie i możliwość poznania oraz  zrozumienia siebie, jak również otaczającego go świata.

Elżbieta Nerwińska

%d bloggers like this: