Z przyjemnością zapraszamy  do  wspólnej praktyki mindfulness zainteresowanych mieszkańców Krakowa i okolic.

Dzień Ciszy odbędzie się w sali księgarni CUD, Mały Rynek 4, na krakowskim Starym Mieście

21 kwietnia 2018 w godzinach 11:00-17:00.

Celem spotkania jest osobiste doświadczenie przez uczestników spotkania praktyki mindfulness  oraz zapoznanie się uczestników zajęć z metodami i technikami rozwijania mindfulness, ew. dowiedzenie się, jakie są perspektywy rozwoju zawodowego w obszarach mindfulness.

Spotkanie będzie miało formę treningu, więc zapraszamy osoby gotowe zaangażowac się w ćwiczenia.

Czego się spodziewać?

 1. Krótkiego wprowadzenia – czym jest minfulness i jakimi metodami się ją rozwija.
 2. Ćwiczeń w ciszy o charakterze formalnym
  • skanowanie ciała:
  • uważny ruch, pełna obecność podczas chodzenia
  • medytacja w pozycji siedzącej – obserwacja bieżącej chwili.
 • Ćwiczeń o charakterze nieformalnym, również realizowanych w ciszy.
 • Dyskusji i wymiany doświadczeń w kręgu pod koniec spotkania
 • Informacji o mozliwościach rozwoju zawodowego w obszarach mindfulness np. zostania certyfikowanym nauczycielem MBSR.

Prowadzenie spotkania:  Małgorzata Jakubczak

Jak się przygotować?

 1. Ubrać się wygodnie, zabrać ze sobą dodatkowe skarpety (ćwiczymy bez butów), szal lub koc do przykrycia
 2. Zabrać ze sobą jedzenie, ew. również z myślą o poczęstowaniu innych osób  będziemy jeść razem w ciszy.
 3. Zarezerwować czas od 11 tej  do 17 tej i uprzedzić bliskich o przerwie w kontakcie mailowym i telefonicznym

Koszt udziału – 80 pln płatne na miejscu gotówką.

Ze względów organizacyjnych liczba Uczestników jest ograniczona, dlatego zapisy przyjmujemy w kolejności zgłoszeń.

Prosimy o zgłoszenia poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie wpisania na listę.

Dziękujemy za liczne zgłoszenie.

Lista Uczestników jest już kompletna, niestety nie możemy przyjąć więcej Osób. 

Następnym razem zarezerwujemy większą salę :-).

 

%d bloggers like this: