Kiedy pytano mnie w dzieciństwie – kim chcę zostać jak dorosnę? Odpowiadałam zawsze – lekarzem.

W szkole podstawowej zmieniłam zdanie. Myślę, że w dużej mierze dzięki mądrym, nietuzinkowym nauczycielom, a zwłaszcza mojemu wychowawcy. Był dla mnie autorytetem zarówno w kwestii dydaktycznej – uczył nas języka polskiego, jak i wychowawczej. Był niezwykle uważny na swoich podopiecznych – na ich potencjał i rozwijanie talentów, jak i na potrzebę pomocy, jeśli ktokolwiek miał problemy. Potrafił rozmawiać z szacunkiem i szukać wraz z uczniem rozwiązań. We mnie zobaczył talent pedagogiczny i wspierał w wyborze szkoły średniej o takim profilu.

Jestem pedagogiem z wykształcenia. Pracowałam w edukacji 15 lat jako pedagog, wicedyrektor i dyrektor gimnazjum i liceum. Każdy dzień życia szkolnego przepełniony jest wyzwaniami i potrzebami różnych podmiotów, na które, jestem przekonana, odpowiada projekt Uważna Szkoła.

Na każdym etapie edukacyjnym uczniowie potrzebują wspierających nauczycieli, a nauczyciele zaangażowanych i otwartych uczniów.

Obecnie od ponad 10 lat pracuję głównie z osobami dorosłymi w biznesie, administracji państwowej, jak również z nauczycielami jako trener, coach, facylitator. Wspieram też młodzież w świadomym budowaniu ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.

Od ponad 10 lat współpracuję z uczelniami wyższymi jako wykładowca, opiekun i pomysłodawca nowych kierunków studiów podyplomowych.

Niezależnie od branży, wieku, pełnionej roli czy stanowiska w hierarchii firmy, uważność, koncentracja, szacunek do siebie i innych są fundamentami budowania dobrych relacji i autentycznego życia. W obecnych czasach, przepełnionych wszechobecną informacją, dostępnością i wolnością wyboru, czasami możemy czuć się pogubieni. Tempo, w którym żyjemy, wymaga kompetencji, które dotąd mogły być zaniedbane, bądź niedoceniane, a są niezwykle potrzebne.

Jestem przekonana, że projekt Uważna Szkoła jest bardzo trafnym przedsięwzięciem, które wesprze system szkolny i rodzinny w radzeniu sobie z trudnościami, problemami czy większymi wyzwaniami.

Młodzież potrzebuje merytorycznego i psychologicznego wsparcia ze strony dorosłych, aby rozwijać potencjał, aby budować poczucie wartości, oraz świadomie i odpowiedzialnie kreować swoje życie. Dorośli mają wiele do zaoferowania ze swojego doświadczenia młodym ludziom, tylko czasami potrzebują poszerzyć perspektywy, zaktualizować wiedzę i umiejętności, oraz wzbogacić swój warsztat pracy o nowe, sprawdzone narzędzia.

Wszystkie aspekty, dla każdej ze stron, oferuje Uważna Szkoła. Cieszę się, że działacie Państwo systemowo, opierając się na najnowszych osiągnięciach naukowych. Z przyjemnością będę rekomendować i wspierać ten projekt.

%d bloggers like this: