Familylab to założona przez Jespera Juula organizacja wspierająca dorosłych − rodziców, nauczycieli i wychowawców − w pełnieniu roli liderów i przewodników dla dzieci i młodzieży, oraz zaangażowanych i świadomych partnerów w związkach i rodzinach. 

Skupiamy się na wspieraniu relacji między dorosłymi a dziećmi opartych na szacunku dla integralności i równej godności. Propagujemy współpracę zbudowaną na odpowiedzialności osobistej i dialogu, a nie na uległości autorytarnym i zewnętrznym regułom.

Naszym celem jest wspieranie dorosłych w odkrywaniu i wzmacnianiu poczucia własnej wartości swojej oraz dzieci, którymi się opiekują.

Nie wierzymy w raz ustalone i gotowe metody i techniki wychowawcze, które zwykle nie budują relacji, ale wywierają presję na dorosłych, skupiając ich uwagę na jakości własnej interwencji oraz zachowaniach dziecka, zamiast na budowaniu świadomego kontaktu osób zaangażowanych w relację. 

Istotą tworzenia osobistych relacji jest autentyczność w kontakcie z drugim człowiekiem, a żeby funkcjonować autentycznie, musimy wiedzieć, kim jesteśmy. Taką właśnie korzyść wnosi projekt „Uważna szkoła” Polskiego Instytutu Mindfulness. Trudno o lepszy sposób budowania poczucia własnej wartości dzieci niż kierowanie ich uwagi na siebie, wspierania ich w rozpoznawaniu, kim są – na poziomie ciała, emocji i myśli. Mindfulness jako sposób budowania świadomości siebie może pomóc dzieciom zadbać o siebie w codziennych sytuacjach rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych, ale także budować fundament odporności psychicznej w przypadku kryzysów życiowych, takich jak choroba w rodzinie, rozwód rodziców czy przemoc. Jeśli uważni dorośli będą umiejętnie wspierać dzieci w zachowaniu kontaktu ze sobą, znacząco wzrasta szansa na uzyskanie poprawy kondycji psychicznej współczesnych nastolatków.

%d bloggers like this: