Fundacja Polski Instytut Mindfulness objęła patronatem III Poznańską Konferencję ACT i CBS „Psychologia, medycyna i nauki kontekstualne”, organizowaną przez Polski Oddział Association for Contextual Behavioral Science oraz Katedrę i Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Będzie ona miała miejsce w dniach 28-30 maja 2018 r.

W tym roku tematem rozważań będzie ukazanie, w jaki sposób nowoczesna nauka behawioralna łączy interwencje związane z ciałem i psychiką. Skierowana będzie do naukowców oraz profesjonalistów wykonujących zawody związane ze zdrowiem fizycznym i/lub psychicznym. Naczelną intencją organizatorów jest otwarcie drzwi między medycznymi i psychologicznymi interwencjami, których celem jest uśmierzanie ludzkiego cierpienia, jak również przedstawienie praktycznego wykorzystania badań naukowych, tak aby każdy uczestnik miał możliwość rozwinąć swe umiejętności i wiedzę.
http://www.act2018.bok-ump.pl

Przejrzyj i pobierz informacje na temat konferencji w PDF.

%d bloggers like this: