Ja, Nauczyciel wyrasta z oddolnego ruchu powiązanego z największą spośród aktualnie funkcjonujących grup nauczycielek i nauczycieli na Facebooku. Fundacja Ja, Nauczyciel powstała w lipcu 2019 roku, aby reprezentować i koordynować Ruch, współtworzyć i inicjować projekty edukacyjne, oraz w różnoraki sposób wspierać osoby pracujące w oświacie. Tworzymy sprawny think-tank liderek i liderów, którzy słuchając środowiska szkolnego i współdziałając z nim, dążą do zmian systemu edukacji. Chcemy współtworzyć społeczną wizję edukacji odpowiadającą na wyzwania współczesnego świata. Zmierzając do realnej zmiany, musimy działać na różnych polach i tworzyć dobre koalicje i partnerstwa wokół przyszłości polskiej szkoły. Naszą pracą chcemy budować szerokie i trwałe partnerstwa z organizacjami działającymi na rzecz edukacji. Wraz z partnerami tworzymy przestrzeń komunikacyjną dla wszystkich aktywnych organizacji i osób. Wspólnie tworzymy jakość w edukacji. 

Wierzymy, że współpraca z Polskim Instytutem Mindfulness pozwoli na rozpropagowanie uważności w szkołach. Mindfulness pomaga redukować stres, koncentrować się na tym co Tu i Teraz. Odczuwać szczęście w każdym momencie. Chcemy, by uczennice, uczniowie chodzili do szczęśliwej szkoły. W dobie pandemii nastrój zarówno ich jak i nauczycielek, i nauczycieli uległ obniżeniu. System, który powinien wspierać ludzi młodych i dorosłych jest niewydolny. Ważne, by kadra nauczycielska także potrafiła zadbać o swój dobrostan, bo tylko szczęśliwi nauczyciele mogą zmieniać świat. Podążanie ścieżką mindfulness to dobry kierunek, by szkoła była szczęśliwa.  

www.ja-nauczyciel.pl 

#TworzyMyJakośćWedukacji

%d bloggers like this: