Kontakt

email: kontakt@polim.pl

adres korespondencyjny:

Polski Instytut Mindfulness, ul. Grażyny 15 lok. 307, 02-548 Warszawa
NIP: 113 300 49 02  02, KRS: 0000807270