Gdy życie zaboli…

 

Czasem życie w swojej nieprzewidywalnej zmienności przynosi ból – coś, czego każdy pragnie uniknąć za wszelką cenę. Gdy nie udaje się przed nim uciec czy schować, pojawia się cierpienie fizyczne lub emocjonalne i wtedy potrzebujemy sposobu na poradzenie sobie z tą bolesną sytuacją.

My, Praktycy Mindfulness, wiemy, że pomocne jest zatrzymanie się, świadomy oddech, kontakt ze swoim ciałem i umysłem.

Zdarza się jednak, że cierpienie spada jak katastrofa, z siłą i nagłością, która obezwładnia. Nie ma wtedy przestrzeni na wybieranie i sprawdzanie, która ze znanych mi  praktyk Mindfulness pomoże najskuteczniej.  Najbardziej przydatne w takich sytuacjach byłoby coś, co zadziała jak procedura kryzysowa, jak instrukcja na wypadek pożaru.

Warto nad nią pracować – nie w sytuacji kryzysowej, lecz w porze spokoju. Jest to wówczas akt przezorności i dbania o siebie – ot, tak „na wszelki, najtrudniejszy przypadek”.

Kristin Neff, jedna z najbardziej uznanych badaczek współczucia, proponuje rozwinięcie własnej mantry współczucia dla siebie.

Co to jest mantra wspólczucia i jak nad nią pracować?

Mantra współczucia dla siebie to zestaw zapamiętanych zwrotów, powtarzanych w ciszy, gdy chcesz dać sobie życzliwe wsparcie.

Są one najbardziej przydatne w zamieszaniu i kryzysie, gdy pojawiają się silne nieprzyjemne uczucia.

Zwroty zazwyczaj używane to:

Oto jest chwila cierpienia.

Cierpienie jest częścią życia.

Obym był/a dla siebie dobry/dobra w tej chwili.

Obym dał/a sobie współczucie, którego potrzebuję.

Można uznać, że te zwroty działają dla Ciebie, ale warto też pobawić się nimi, aby zobaczyć, czy można znaleźć sformułowania, które pasują lepiej.

Ważne jest to, aby wszystkie cztery aspekty współczucia do siebie były nazwane, a nie aby użyć konkretnych słów.

Pierwsze zdanie: „Oto jest chwila cierpienia” ma na celu skierowanie uwagi na to, że doświadczasz bólu. Inne możliwe sformułowania : „Mam teraz naprawdę ciężko”, „To jest naprawdę trudne”, „Teraz boli” lub Twoje własne…

Drugie zdanie: „Cierpienie jest częścią życia” ma na celu przypomnieć, że niedoskonałość jest częścią wspólną ludzkiego doświadczenia.

Inne możliwe sformułowania: „Każdy czuje się w ten sposób czasem”, „Wiele innych osób prawdopodobnie czuje się tak samo” lub Twoje własne…

Trzecie zdanie: „Obym był/a dla siebie dobry/dobra w tej chwili” ma dać poczucie bycia zaopiekowanym/ną  przez siebie samą/samego w chwili trudnego doświadczenia.

Inne możliwe sformułowania: „Mogę i umiem się sobą zaopiekować”, „Potrafię być dla siebie dobra/y” lub Twoje własne…

Ostatnie zdanie: „Obym dał/a sobie współczucie, którego potrzebuję” utwierdza Twój zamiar bycia współczującym/ą.

Inne możliwe sformułowania to: „Zasługuję na współczucie”, „Chcę dać sobie współczującą opiekę” lub Twoje własne…

Znajdź własne cztery frazy najbardziej osobiste i powtarzaj tak długo, aż je zapamiętasz.

Następnym razem, gdy doświadczysz bólu, cicho powtarzaj tę swoją osobistą mantrę współczucia.

A teraz po prostu odetchnij, wyprostuj się i otwórz na inspirację – pozwól, żeby Twoja osobista mantra współczucia przyszła do Ciebie wraz ze świadomym oddechem.

Małgorzata Jakubczak

 

Licencja Creative Commons
Mantra współczucia na trudne chwile – praktyka nieformalna mindfulness by Małgorzata Jakubczak is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe License.
W oparciu o utwór dostępny pod adresem https://www.polski-instytut-mindfulness.pl/news/131/85/Mantra-wspolczucia-na-trudne-chwile-praktyka-nieformalna-mindfulness

%d bloggers like this: