Dla Nauczycieli

MBCL dla nauczycieli

Nauczyciel uważności, oprócz swojej regularnej praktyki, wciąż sam się rozwija. Jest to rozwój wewnętrzny, wynikający z praktyki medytacyjnej, a także z doskonalenia pod okiem innych nauczycieli. Jednym z kolejnych kroków w rozwoju może być ścieżka compassion, czyli współczucia. Eric Van den Brink i Frits Koster stworzyli kompletny program MBCL (Mindfulness Based Compasionate Living), trening życia we współczuciu w oparciu o uważność. Polski Instytut Mindfulness jest jedyną jednostką w naszym kraju certyfikującą  nauczycieli tego programu.

Program doskonalenia

  • składa się z 3 modułów
  • program prowadzą jego autorzy i twórcy z Holandii: Frits Koster i Erik van den Brink
  • podczas zajęć zapewniamy symultaniczne tłumaczenie na język polski
  • do udziału zapraszamy absolwentów 8-tygodniowego kursu MBSR, w szczególności trenerów, terapeutów, coachów oraz certyfikowanych nauczycieli MBSR i MBCT

 

Czym jest compassion?

Compassion to zdolność do bycia wrażliwym na cierpienia własne i innych, a także chęć troski i zaopiekowania się przeżywanym bólem oraz współodczuwania go z innymi. Towarzyszy temu pragnienie niesienia ulgi. Compassion jest potencjałem każdego człowieka, ale rzadko jest w pełni rozbudzone. Na szczęście, za pomocą treningu współczucia można rozwinąć i pogłębić compassion. Temu właśnie ma służyć program MBCL. Badania coraz częściej pokazują, że współczucie wobec siebie jest – podobnie jak uważność – kluczem do zdrowia psychicznego i idzie w parze z większą otwartością i empatią wobec innych.

Czym jest MBCL?

MBCL to program oparty na uważności, który wspiera rozwój i trening (własnego) współczucia w celu poprawy zdrowia fizycznego, emocjonalnego i relacyjnego oraz dobrego samopoczucia. Jest zakorzeniony w nauce i integruje prace Paula Gilberta (Terapia Skoncentrowana na Współczuciu) oraz Kristin Neff i Christophera Germera (Mindful Self-Compassion) oraz elementy terapii akceptacji i zaangażowania oraz psychologii pozytywnej. Program MBCL nadaje się jako kurs zaawansowany po przejściu treningu uważności (MBSR, MBCT lub równoważny). Ma podobną strukturę i składa się z ośmiu cotygodniowych sesji po 2,5 godziny, oferujących wyraźne ćwiczenia mające na celu pielęgnowanie współczucia z samym sobą i innymi.

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla praktyków medytacji mindfulness, z co najmniej rocznym doświadczeniem. Uczestnicy podstawowego kursu MBCL ukończyli wcześniej 8-tygodniowy kurs MBSR lub podobny. 

Ćwiczenia MBCL pomagają praktykom doświadczyć kluczowych warunków dobrego samopoczucia, w tym ciepła, bezpieczeństwa, akceptacji i kontaktu, zarówno z samym sobą jak i innymi.

W trakcie kursu uczestnicy programu zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi treningu compassion, a także ze sposobami, jak można je zakotwiczyć w życiu codziennym. Kolejnym tematem jest pielęgnowanie compassion wobec siebie i innych, w obliczu trudnych emocji i trudnych sytuacji życiowych.

MBCL szczególnie może wspierać klientów cierpiących na depresję, lęki, choroby, przewlekły ból i traumatyczne przeżycia. Kurs MBCL można traktować jako  kurs uzupełniający do MBSR lub MBCT. Składa się z ośmiu tygodniowych sesji, trwających od 2,5 do 3 godzin i jednej całodniowej sesji treningowej w ciszy.

O twórcach programu:

Erik van den Brink

Erik van den Brink

jest psychiatrą / psychoterapeutą oraz nauczycielem / trenerem MBSR / MBCT / MBCL. Studiował medycynę w Amsterdamie, kształcił się i pracował w psychiatrii w Wielkiej Brytanii. Od powrotu do Holandii w 1995 r. do 2015 r. pracował w służbie zdrowia psychicznego na północy Holandii. Od momentu założenia w 2007 r. był zaangażowany w rozwój Centrum Integracyjnej Psychiatrii, nowatorskiej klinice zdrowia psychicznego w Groningen i obecnie pracuje w  Centrum Psycho-Onkologicznym. Jest szczególnie zainteresowany metodami, które wzmacniają zdolność do samoleczenia ludzi i był jednym z pionierów wprowadzających interwencje oparte na mindfulness na północy Holandii. Ma długą praktykę medytacji osobistej i był szkolony przez nauczycieli – założycieli MBSR / MBCT, terapii akceptacyjnej i zaangażowania, w Compassion Focused Therapy, Mindful Self-Compassion i Interpersonal Mindfulness (Insight Dialogue). Z Frits Koster opracował program MBCL i był współautorem kilku publikacji. Jest często zapraszanym wykładowcą w instytucjach szkoleniowych zajmujących się uważnością w całej Europie.

   

www.mbcl.org .

Frits Koster

Frits Koster

jest nauczycielem medytacji Vipassana i nauczycielem / trenerem MBSR / MBCT / MBCL . Szkolił się i pracował jako pielęgniarz psychiatryczny. Przez wiele lat nauczał uważności w zakresie zdrowia psychicznego, również w klinikach i szpitalach. Od 40 lat praktykuje medytację Vipassana i żył jako mnich buddyjski w Azji Południowo-Wschodniej przez sześć lat w 1980 roku. Prowadzi odosobnienia i kursy Vipassany od lat 80. Jest członkiem Instytutu IMA, Instytutu Uważności IvM w Holandii oraz różnych instytutów szkoleniowych zajmujących się uważnością w całej Europie. Został przeszkolony przez nauczycieli – założycieli w Compassion Focused Therapy, Mindful Self-Compassion i Interpersonal Mindfulness (Insight Dialogue). Z Erik van den Brink opracował program MBCL . Jest autorem wielu książek, w tym Liberating Insight. Tajlandia: Silkwormbooks.

www.compassionateliving.info i www.fritskoster.com .