19 listopada 2017

9:30-12:30

Projekt „MBSR Masterclass” jest przestrzenią doskonalenia i wymiany doświadczeń dla nauczycieli MBSR.

Celem projektu Masterclass jest wzmacnianie kompetencji nauczycieli MBSR poprzez interwizję i edukację koleżeńską, wzajemne wsparcie i inspirację do ustawicznego rozwoju.

Tematyka warsztatów – pogłębienie aspektów programu MBSR, aktualizacja wiedzy, wyniki badań nad MBSR, materiały, wymiana inspiracji, nowa literatura, relacje z konferencji, szkoleń specjalistycznych ect.

Realizacja będzie się odbywać cyklicznie w formie seminariów, np. co 2 miesiące. Zapraszamy nauczycieli MBSR zarówno do udziału jak i proponowania tematów oraz prowadzenia poszczególnych spotkań. Jeśli jesteś zainteresowana/y szczegółami organizacyjnymi, daj znać.

W czasie pierwszego spotkania Masterclass (10.09.2017) omawiane były głównie zmiany w curriculum, dotyczące sesji VI/VII MBSR.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali potrzebę i chęć pogłębienia tego zagadnienia w formie warsztatu.

Zapraszamy więc na drugie, kolejne spotkanie w ramach projektu MBSR Masterclass:

  • niedziela 19 listopada, w godz. 9:30 – 12:30
  • Warszawa, ul. Boryszewska 4
  • opłata 70 zł (płatność na miejscu)

Spotkanie odbędzie się, jeśli zadeklaruje w nim udział co najmniej 5 osób. Prosimy o deklarację udziału do 13 listopada – mailem do osoby prowadzącej spotkanie Jolanta.tadeusiak@polim.pl

Plan spotkania:

  • przedstawienie zmian w curriculum MBSR
  • doświadczenie spotkania VI zgodnie w nowym curriculum – jako uczestnik
  • wymiana wniosków i doświadczeń
  • ustalenia dotyczące kolejnych spotkań MBSR Masterclass oraz szczegóły organizacyjne z tym związane

Spotkanie poprowadzi Jolanta Tadeusiak.

%d bloggers like this: