Każdy nauczyciel MBSR potrzebuje Mentora, z którym może konsultować swoje doświadczenia pod względem merytorycznym/dydaktycznym.Kluczowym czynnikiem umożliwiającym  rozwój nauczycieli MBSR jest stałe pielęgnowanie i pogłębianie własnej praktyki oraz postawy uważności. Tylko wtedy możemy w sposób spójny przeprowadzać innych przez program MBSR i uczyć poprzez swoją postawę.

 

Cele i korzyści  mentoringu

Mentoring daje wsparcie merytoryczne i emocjonalnew trakcie prowadzenia programu MBSR. To relacja pełna szacunku i zrozumienia dla wielu trudności, jakich może doświadczać nauczyciel MBSR. Głównym celem i korzyścią mentoringu jest pogłębianie własnej postawy uważności w trakcie prowadzenia programu MBSR oraz rozwijanie samoświadomości i własnego potencjału. Dzięki temu możemy prowadzić program MBSR w sposób coraz bardziej uważny i świadomy, z większą korzyścią dla siebie i uczestników.

Inne korzyści płynące z mentoringu:

  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa nauczyciela MBSR w trakcie realizowania programu,
  • budowanie zaufania do własnych kompetencji,
  • głębsze zrozumienie procesu MBSR,
  • poznanie swoich mocnych stron i obszarów wymagających pracy,
  • zadbanie zarówno o siebie jak i o uczestników programu.

Aby uczyć na własnym doświadczeniu i dalej się rozwijać, potrzebny jest doświadczony partner – mentor,  z którym możesz omówić napotkane trudności i pytania oraz wyciągnąć najlepsze dla siebie wnioski i refleksje. Mentoring stanowi integralną część procesu rozwoju nauczyciela MBSR

 

Polski Instytut Mindfulness obecnie oferuje konsultacje w języku polskim, które realizują:

Małgorzata Jakubczak, Sylwia Rogala-Marciniak, Aleksandra Dembińska

Dodatkowo każdy nauczyciel MBSR może skorzystać z konsultacji w innych językach u Mentorów  Institute for Mindfulness-Based Approaches/IMA.

Nils Altner – Niemcy
0049-2054-9 38 45 23
n.altner@web.de

Małgorzata Jakubczak – Polska
0048-600 837 898
info@polim.pl

Sagra Hannich – Niemcy
+49 (0) 40 / 278 897 88
info@sagra-hannich.de

Frits Koster – Holandia
0033-6190-43565
info@fritskoster.nl

Gunter Widmer-Wolter – Szwajcaria
0041-79-377-6310
praxis@gundawolter.ch

Gunther Hudasch – Niemcy
0049-30 79 70 28 85
gh@achtsamkeitstraining.com

Katharina Meinhard – Niemcy
0049-351-2682449
info@yoga-schule-dresden.de