Małgorzata Jakubczak – Współautorka programu MBTT (Mindfulness-Based Teacher Training).

Pedagożka, specjalistka w zakresie doskonalenia umiejętności psychospołecznych osób dorosłych, z doświadczeniem w systemie doskonalenia nauczycieli. Pracując jako specjalistka w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (Ministerialny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) w latach 2005-2009, wdrażała autorski program Porozumienie w szkole implementujący zasady NVC (porozumienie bez przemocy) do rzeczywistości szkolnej. Nauczycielka mindfulness, certyfikowana w 2009 r. Obecnie mentorka i wykładowczyni w The Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA). Założycielka i prezes zarządu Polskiego Instytutu Mindfulness, jedynej w Polsce instytucji certyfikującej profesjonalnych nauczycieli mindfulness kursów MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) i MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living).

Bogna Gąsiorowska – Współautorka programu MBTT (Mindfulness-Based Teacher Training).

Absolwentka Psychologii Pozytywnej UW, certyfikowany nauczyciel mindfulness kursów MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) i MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living), Wiceprezes Polskiego Instytutu Mindfulness, certyfikowany trener biznesu w standardzie HRD BP i FRIS® (style myślenia i działania), prelegent na konferencjach poświęconych tematyce happiness at work, autorka artykułów nt. mindfulness. Partner biznesowy w obszarze przywództwa i podnoszenia efektywności w organizacjach dzięki wdrażaniu programów opartych na uważności. Jej zainteresowania koncentrują się na rozwijaniu uważnego przywództwa, budowaniu kultury organizacji uczącej się, opartej na uważności i dobrostanie psychicznym pracowników.

Katarzyna Kula-Chacińska; Autorka programu Czas na Uważność

Psycholog, coach, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju, dyplomowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończyła podyplomowe przygotowanie pedagogiczne, pedagogikę specjalną oraz rehabilitację dzieci i niemowląt. Posiada ukończone liczne kursy doskonalące metody pracy z dzieckiem i rodzicami, m.in. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (certyfikat II stopnia), metody „Kids skills”, Trening u Zastępowania Agresji ART, i inne. Od ponad 15 lat współpracuje z licznymi placówkami oświatowymi i terapeutycznymi. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym a także z młodzieżą licealną oraz z rodzinami. Prowadzi indywidualną terapię i wsparcie dla osób z rozpoznanymi niepełnosprawnościami, z trudnościami szkolnymi, deficytami uwagi, problemami emocjonalnymi i w funkcjonowaniu społecznym; oraz zajęcia grupowe, takie jak Trening Umiejętności Społecznych i Lekcje Uważności dla dzieci. Jest nauczycielem MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcja Stresu oparta na Uważności) szkolącym się pod patronatem The Institute for Mindfulness Based Approches (Niemcy) oraz Polskiego Instytutu Mindfulness. Prywatnie mama swoich synów i miłośniczka sportów wszelkich.