Odosobnienie mindfulness to szczególna forma praktyki, która umożliwia usłyszenie Siebie i swoich potrzeb dzięki przebywaniu w ciszy.
To czas głębokiego doświadczania, refleksji i jednocześnie wyzwanie związane z pełnym kierowaniem uwagi na siebie, docieraniem do własnych potrzeb, wartości, ale też spotkanie z tą częścią siebie, która cierpi. Dodatkowo to czas świadomego postu internetowego, ograniczonego kontaktu z bliskimi i „pozostawienia” na ten czas codzienności, rutynowych zadań, ról.
Uczestnicy Odosobnienia zorganizowanego przez Polski Instytut Mindfulness w dniach 12-15.06.2022 i prowadzonego przez Fundatorkę Małgorzatę Jakubczak i Prezes Bognę Gąsiorowską dzielili się jakościami, które dało im te kilka wspólnie spędzonych dni, jak:
❤️bliskość
❤️połączenie z ludźmi
❤️spokój
❤️wrażliwość
❤️większa wiedza o sobie
❤️ zrozumienie tego, co jest ważne dla Was w życiu
❤️cisza
❤️radość
❤️rozluźnienie
❤️zaufanie do siebie
❤️chęć powtórzenia tego doświadczenia
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za piękny czas i zapraszamy na kolejne Odosobnienia❤️