Pandemia wpłynęła na wzrost zainteresowania wellbeingiem pracowników. Pracodawcy  dostrzegli, że na dobrostan ludzi ogromny wpływ ma ich praca, tworzenie wspierającego środowiska i kultury organizacji sprzyjającej integracji pracowników, którzy znajdują się w różnych sytuacjach życiowych.

Dzięki temu dobrostan pracowników staje się aktualnie w wielu firmach jednym z kluczowych obszarów działań.

Polski Instytut Mindfulness jest Partnerem najnowszego raportu Well.hr „Bądź sobą”.

Raport można pobrać bezpłatnie tutaj: https://badzsoba.com.pl/