POLSKI INSTYTUT MINDFULNESS 

Polski Instytut Mindfulness jest w Polsce jedynym akredytowanym ośrodkiem kształcenia nauczycieli MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction).

Naszą misją jest upowszechnianie w Polsce uważności i szerokiego spektrum jej zastosowań w profilaktyce i ochronie zdrowia, promocji zdrowia psychicznego, edukacji, opiece społecznej, zarządzaniu zasobami ludzkimi i w pokrewnych dziedzinach.

Od 2010 roku tworzymy  fundament  edukacji mindfulness w Polsce poprzez kształcenie, budowanie społeczności profesjonalnych nauczycieli oraz wspieranie ich w kultywowaniu praktyki mindfulness Opieramy się na międzynarodowych standardach, badaniach naukowych i etosie nauczycieli mindfulness.

Wierzymy, że ludzie bardziej świadomi i uważni na siebie samych, siebie wzajemnie oraz naturę stworzą społeczeństwo oparte na mądrości, wewnętrznej prawdzie i równości. Poprzez praktykę mindfulness ludzie rozwijają poczucie połączenia, współbycia i jedności  ze światem.

Jako nauczyciele MBSR uczymy tego, co praktykujemy sami. Pamiętając, że jako nauczyciele jesteśmy przykładem i inspiracją uważnej postawy życiowej opartej na szacunku, tolerancji, uczciwości i współczuciu.

Studium Nauczycielskie MBSR

Polski Instytut Mindfulness jest jedynym w Polsce organizatorem systematycznego Studium Nauczycielskiego MBSR, którego ukończenie daje certyfikat uznawany w Europie i USA, uprawniający do prowadzenia kursu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). 

Kurs MBSR został stworzony w latach 70-tych XX w. przez prof. Jona Kabat-Zinna wraz z jego zespołem i wdrożony w 1979 roku przez Centre for Mindfulness (CFM) in Medicine, Healthcare and Society at University of Massachusetts.

Wśród kilku dostępnych w Polsce programów mindfulness, kurs MBSR jest pierwszym i najbardziej naukowo przebadanym kursem, a akredytacja kształcenia nauczycieli jest ściśle powiązana z twórcami MBSR, od których cały ruch mindfulness powstał.

Absolwenci Studium Nauczycielskiego Polskiego Instytutu Mindfulness są specjalistami realizującymi ustrukturyzowany 8-tygodniowy program MBSR (a także treningi mindfulness na nim oparte) według najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych.

Proces edukacji nauczycieli MBSR realizowany jest przez Polski Instytut MIndfulness we współpracy z The Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA) i spełnia międzynarodowe standardy szkoleń nauczycielskich obowiązujących w innych krajach europejskich i jest uznawany przez CFM.

O THE INSTITUTE  FOR MINDFULNESS-BASED APPROACHES (IMA)

The Institute for Mindfulness Based Approaches (IMA) został założony w 2001 r. i jest częścią Institut für Achtsamkeit und Stressbewältigung (IAS) z siedzibą w Bedburgu, koło Kolonii w Niemczech. Radę naukową Instytutu IAS tworzą wiodący w Europie nauczyciele, profesorowie i naukowcy, reprezentujący podejście mindfulness (uważności) w swoich dziedzinach. Reprezentują oni szerokie spektrum zawodów i specjalizacji, w tym w dziedzinie psychologii, psychiatrii, medycyny, pielęgniarstwa, edukacji, pracy społecznej, rehabilitacji fizycznej, zdrowia publicznego, jogi i Qigong. Niektórzy członkowie Rady są nauczycielami różnych szkół medytacji, każdy z nich ma ponad 25 lat doświadczenia. Wielu wykładowców to pracownicy wyższych uczelni, którzy angażują się w badania nad zastosowaniami mindfulness (uważności). 

Programy badawcze Instytutu IMA

Programy badawcze Instytutu

Kadra i absolwenci Instytutu są lub byli zaangażowani w naukowe programy badawcze w następujących obszarach: 

  • MBSR i fibromialgia  
  • MBCT w zapobieganiu nawrotom depresji  
  • MBCT i bezsenność  
  • MBSR i stwardnienie rozsiane  
  • MBSR i zaburzenia rytmu serca  
  • MBSR w więzieniu  
  • MBSR w domu seniora  
  • MBSR i migrena/chroniczny ból  
  • MBSR i programy antynikotynowe  

WSPÓŁPRACA IMA I POLSKIEGO INSTYTUTU MINDFULNESS

Początki współpracy z Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA) sięgają 2010 r. i doprowadziły do podjęcia szeregu działań mających na celu wprowadzenie mindfulness do polskiej rzeczywistości społecznej. W konsekwencji zaowocowały podjęciem formalnej długofalowej współpracy, która trwa od 2012 roku a jej efektem jest uruchomienie już 8. edycji Studium Nauczycielskiego MBSR (2021).

Szkolenie nauczycieli kursu MBSR jest główną, ale nie jedyną działalnością Instytutu.
Polski Instytut Mindfulness realizuje również programy specjalistyczne, rozwijające kompetencje zawodowe i osobiste zarówno certyfikowanych nauczycieli MBSR jaki i adeptów Mindfulness.

PROGRAM PRAKTYKI FORMALNEJ MINDFULNESS

Od 2015 roku realizujemy nasz autorski Program Praktyki Formalnej Mindfulness, który oferuje pogłębienie i usystematyzowanie praktyki mindfulness osobom zainteresowanym rozwojem kompetencji osobistych dla potrzeb własnych jak również tym, którzy myślą o ścieżce nauczyciela MBSR i nie mają udokumentowanego doświadczenia medytacyjnego, które jest jednym z kluczowych wymogów. Udział w tym programie stanowi solidną podstawę do aplikowania do Studium Nauczycielskiego MBSR i jest dedykowany dla osób, które są absolwentami kursu podstawowego mindfulness np. programu Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), Breathworks, a w szczególności kursów Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) prowadzonych przez certyfikowanych nauczycieli wyszkolonych przez Polski Instytut Mindfulness. Integralną częścią programu jest mentoring i czterodniowe odosobnienie w ciszy, nazywane przez nas Zatrzymaniem.

v

Uważna Szkoła

UWAŻNA SZKOŁA to pilotażowy projekt wprowadzenia do klas VI – VIII szkół podstawowych programu Czas na Uważność mającego formę nowatorskich zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uniwersalnej, prowadzonych na godzinach wychowawczych. Realizacja programu w szkole jest nowoczesnym spojrzeniem na edukację w Polsce i ma podwójny potencjał – pomaga zwiększyć umiejętność regulowania uwagi i poziom samoregulacji emocjonalnej uczniów.

Dyrektorzy szkół, Pedagodzy i Nauczyciele coraz częściej interesują się wprowadzaniem

praktyki uważności do polskiej edukacji, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy skutki pandemii oraz izolacji społecznej powodują lawinowo pogorszenie zdrowia psychicznego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i UNICEF alarmują o rosnącej liczbie zaburzeń psychicznych, depresji i samobójstw, zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży.

Na pytanie, jak temu przeciwdziałać, Polski Instytut Mindfulness przygotował projekt UWAŻNA SZKOŁA, by w profesjonalny sposób wesprzeć pracę szkół, w których praktyka

uważności włączana do codziennych aktywności, jest elementem wspierającym całe środowisko szkolne. Stres występuje zarówno po stronie uczniów jak i nauczycieli, którzy

są narażeni na zjawisko wypalenia zawodowego i dlatego potrzebują konkretnych narzędzi do regularnego dbania o siebie i uczniów.