PRAKTYKA MINDFULNESS

Systematyczna praktyka Mindfulness wyzwala aktywną,  świadomą postawę życiową – proaktywny styl życia, charakteryzujący się:

•         poczuciem wpływu na własny dobrostan,
•         odpowiedzialnością za swój stan zdrowia,
•         radzeniem sobie ze stresem i kryzysami,
•         samodzielnością emocjonalną,
•         wolnością od uzależnień,
•         świadomością wzajemnej współzależności
•         empatią i szacunkiem w relacjach międzyludzkich

W zależności od potrzeb i możliwości zachęcamy do wybrania najlepszej dla siebie formy praktyki spośród oferowanych przez nas możliwości.

  • PROGRAM PRAKTYKI FORMALNEJ MINDFULNESS „Inspiro”

weekendy 1 x w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Całodniowe spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu,  w soboty lub soboty i niedziele. Cały program jest zaplanowany na 12 miesięcy, ale każdy uczestnik może go realizować we własnym tempie, ponieważ jego realizacja odbywa się w sposób ciągły, można dołączyć  do grupy w dowolnym momencie.  Do udziału w programie zachęcamy Osoby, które chcą rozwinąć i wzmocnić swoją praktykę, szczególnie planujące zawodową działalność w obszarach Mindfulness.                                                        Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

  •  DNI  UWAŻNOŚCI   „Przystanek Cisza”

Soboty 1 x w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Przystanek Cisza to intensywne, a zarazem niespieszne celebrowanie bycia oraz doświadczanie jego bogatej różnorodności w formie spotkań refleksyjno – inspiracyjnych w nurcie mindfulness. Do udziału w Przystanku Cisza zapraszamy Wszystkich, którzy są zainteresowani rozwijaniem i pogłębianiem uważności.   Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

  •  SPOTKANIA PRAKTYKÓW „Dobre Poniedziałki”

 Poniedziałkowe popołudnia 
Spotkania Praktyków polegają na wspólnym praktykowaniu uważności w grupie.
Grupa jest otwarta i można do niej dołączyć niezależnie od tego czy praktykowało się już uważność czy chce się dopiero zacząć.
Do udziału w Dobrych Poniedziałakach zapraszamy Wszystkich, którzy są zainteresowani rozwijaniem praktyki  uważności.                                                                                     Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

CZYM JEST MEDYTACJA MINDFULNESS

Mindfulness rozwija się za pomocą różnych ćwiczeń wykonywanych z pełnym zaangażowaniem i wyłącznością uwagi na wykonywanych czynnościach.

Oto przykłady praktyki formalnej:

•         skanowanie ciała
•         świadome oddychanie
•         łagodna praca z ciałem
•         uważne chodzenie
•         obserwowanie aktywności umysłu
•         świadomość bieżącej chwili

Ćwiczenia te nazywane są ogólnie Medytacją Mindfulness, polegającą na:

•         ogniskowaniu całej uwagi na aktualnych, zmieniających się w czasie doświadczeniach:

– sygnałach z ciała,
– wrażeniach zmysłowych,
– myślach, przeżyciach, emocjach
– zdarzeniach, interakcjach, relacjach

•         zauważaniu, co się dzieje, bez oceniania i rozważania zjawisk, obserwowaniu ich zmienności.

Istotą jest przyjmowanie w stosunku do siebie, innych i otoczenia  postawy otwartości, zrozumienia, współczucia i nieosądzania.