PROGRAM PRAKTYKI FORMALNEJ MINDFULNESS

Od 2015 r. realizujemy regularnie nasz autorski roczny Program Praktyki Formalnej Mindfulness, który oferuje pogłębienie i usystematyzowanie praktyki mindfulness osobom zainteresowanym rozwojem kompetencji osobistych dla potrzeb własnych, w pracy z klientem, jeśli wykonują zawód zorientowany na człowieka lub chcą się rozwijać w tym kierunku. To również propozycja i solidna podstawa dla tych, którzy myślą o ścieżce rozwoju nauczyciela MBSR i nie mają udokumentowanego doświadczenia medytacyjnego, które jest jednym z kluczowych kryteriów aplikowania do Studium Nauczycielskiego MBSR. Udział w tym Programie daje możliwość spełnienia tego kryterium. Program jest dedykowany dla osób, które są absolwentami kursu podstawowego mindfulness np. programu MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), Breathworks, MBTT (Mindfulness-Based Teacher Training) a w szczególności kursów MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Integralną częścią programu jest mentoring i czterodniowy wyjazd na Odosobnienie w ciszy. Program jest prowadzony przez kadrę certyfikowanych nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem medytacyjnym rekomendowanych przez Polski Instytut Mindfulness.

Program Praktyki Formalnej Mindfulness daje osobom aplikującym do Studium Nauczycielskiego MBSR podstawy do spełnienia jednego z kluczowych kryteriów – udokumentowanej praktyki medytacyjnej pod okiem doświadczonego nauczyciela.
Informujemy, że rekrutacja do 8. edycji Programu Praktyki Formalnej Mindfulness 2022/23 została zakończona.
Absolwentów kursów MBSR, MBCT, MBTT i Breathworks zainteresowanych pogłębianiem praktyki własnej lub rozważających w przyszłości ścieżkę profesjonalną i udział w Studium Nauczycielskim MBSR zapraszamy do wypełnienia formularza.
Kiedy zostanie uruchomiona rekrutacja do 9. edycji Programu Praktyki Formalnej Mindfulness 2023/24 poinformujemy o tym zainteresowane osoby. 

HARMONOGRAM 

  1. edycja Programu Praktyki Formalnej Mindfulness  (wrzesień 2022 – czerwiec 2023)

Zajęcia od września 2022 do maja 2023 odbywają się online live. Ostatnie zajęcia i Odosobnienie w czerwcu 2023 odbywają się stacjonarnie.

WRZESIEŃ (sobota)

Przystanek Cisza – 24.09.2022

PAŹDZIERNIK (weekend)

Przystanek Cisza – 15.10.2022

Przystanek Inspiracja – 16.10.2022 Ja i świat”

LISTOPAD (sobota)

Przystanek Cisza – 19.11.2022

GRUDZIEŃ (weekend)

Przystanek Cisza – 10.12.2022

Przystanek Inspiracja – 11.12.2022 Ciało”

STYCZEŃ (sobota)

Przystanek Cisza – 21.01.2023 

LUTY (weekend)

Przystanek Cisza – 18.02.2023

Przystanek Inspiracja – 19.02.2023 Umysł”

MARZEC (sobota)

Przystanek Cisza – 18.03.2023

KWIECIEŃ (weekend)

Przystanek Cisza – 22.04.2023

Przystanek Inspiracja – 23.04.2023 Działanie”

MAJ (sobota)

Przystanek Cisza – 20.05.2023

CZERWIEC 

Przystanek Cisza – 15.06.2023

Przystanek Inspiracja – 18.06.2023 Integracja”

WYJAZD NA ODOSOBNIENIE

15-18.06.2023

Warunki uczestnictwa

  • ukończony 8-tygodniowy programu mindfulness MBSR, MBCT, Breathworks, MBTT
  • zgłoszenie przez formularz: https://tiny.pl/whk7v 
  • konsultacja wstępna
  • osobista motywacja i deklaracja regularnej praktyki (ok. 30 minut dziennie)

 

Cena: 4 200 PLN (netto + 23% VAT) – płatność jednorazowa

Cena: 4 400 PLN (netto + 23% VAT) – płatność w dwóch ratach

Cena: 4 600 PLN (netto + 23% VAT) – płatność w trzech ratach

Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia podczas wyjazdu na Odosobnienie.