Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do 10. edycji Programu Praktyki Formalnej Mindfulness 2024/26.

PROGRAM PRAKTYKI FORMALNEJ MINDFULNESS

Od 2015 r. realizujemy regularnie nasz autorski roczny Program Praktyki Formalnej Mindfulness, który oferuje pogłębienie i usystematyzowanie praktyki mindfulness osobom zainteresowanym rozwojem kompetencji osobistych dla potrzeb własnych, w pracy z klientem, jeśli wykonują zawód zorientowany na człowieka lub chcą się rozwijać w tym kierunku. To również propozycja i solidna podstawa dla tych, którzy myślą o ścieżce rozwoju nauczyciela MBSR i nie mają udokumentowanego doświadczenia medytacyjnego, które jest jednym z kluczowych kryteriów aplikowania do Studium Nauczycielskiego MBSR. Udział w tym Programie daje możliwość spełnienia tego kryterium. Program jest dedykowany dla osób, które są absolwentami kursu podstawowego mindfulness np. programu MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), Breathworks, MBTT (Mindfulness-Based Teacher Training) a w szczególności kursów MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Integralną częścią programu jest mentoring i czterodniowy wyjazd na Odosobnienie w ciszy. Program jest prowadzony przez kadrę certyfikowanych nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem medytacyjnym rekomendowanych przez Polski Instytut Mindfulness.

Program Praktyki Formalnej Mindfulness daje osobom aplikującym do Studium Nauczycielskiego MBSR podstawy do spełnienia jednego z kluczowych kryteriów – udokumentowanej praktyki medytacyjnej pod okiem doświadczonego nauczyciela.
Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do 10. edycji Programu Praktyki Formalnej Mindfulness 2024/26.
Absolwentów kursów MBSR, MBCT, MBTT i Breathworks zainteresowanych pogłębianiem praktyki własnej lub rozważających w przyszłości ścieżkę profesjonalną i udział w Studium Nauczycielskim MBSR zapraszamy do wypełnienia formularza.

HARMONOGRAM 

10. edycja Programu Praktyki Formalnej Mindfulness  (wrzesień 2024 – czerwiec 2025)

Zajęcia od września 2024 do maja 2025 odbywają się online live. Ostatnie zajęcia i Odosobnienie w czerwcu 2025 odbywają się stacjonarnie.

WRZESIEŃ (sobota)

Przystanek Cisza – 21.09.2024

PAŹDZIERNIK (weekend)

Przystanek Cisza – 19.10.2024

Przystanek Inspiracja – 20.10.2024 „Ja i świat”

LISTOPAD (sobota)

Przystanek Cisza – 16.11.2024

GRUDZIEŃ (weekend)

Przystanek Cisza – 14.12.2024

Przystanek Inspiracja – 15.12.2024 „Ciało”

STYCZEŃ (sobota)

Przystanek Cisza – 18.01.2025

LUTY (weekend)

Przystanek Cisza – 15.02.2025

Przystanek Inspiracja – 16.02.2025 „Umysł”

MARZEC (sobota)

Przystanek Cisza – 15.03.2025

KWIECIEŃ (weekend)

Przystanek Cisza – 12.04.2025

Przystanek Inspiracja – 13.04.2025 „Działanie”

MAJ (sobota)

Przystanek Cisza – 17.05.2025

CZERWIEC 

Przystanek Cisza – 05.06.2025

Przystanek Inspiracja – 08.06.2025 „Integracja”

WYJAZD NA ODOSOBNIENIE
05.-08.06.2025

Warunki uczestnictwa

  1. ukończony 8-tygodniowy program podstawowy mindfulness MBSR, MBCT, Breathworks, MBTT
  2. wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  3. osobista motywacja i deklaracja regularnej praktyki (ok. 30 minut dziennie)
  4. konsultacja/udział w spotkaniu informacyjnym, jeśli jest potrzebna
  5. podpisanie umowy
  6. opłacenie programu

CENA

5 150 PLN (netto + 23% VAT) – płatność jednorazowa

5 400 PLN (netto + 23% VAT) – płatność w dwóch ratach

5 650 PLN (netto + 23% VAT) – płatność w trzech ratach

Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia podczas wyjazdu na Odosobnienie.