PROGRAM PRAKTYKI FORMALNEJ MINDFULNESS

Od 2015 roku realizujemy regularnie nasz autorski roczny Program Praktyki Formalnej Mindfulness, który oferuje pogłębienie i usystematyzowanie praktyki mindfulness osobom zainteresowanym rozwojem kompetencji osobistych dla potrzeb własnych, w pracy z klientem, jeśli wykonują zawód zorientowany na człowieka lub chcą się rozwijać w tym kierunku. To również propozycja dla tych, którzy myślą o ścieżce nauczyciela MBSR i nie mają udokumentowanego doświadczenia medytacyjnego, które jest jednym z kluczowych wymogów. Udział w tym programie stanowi solidną podstawę do aplikowania do Studium Nauczycielskiego MBSR i jest dedykowany dla osób, które są absolwentami kursu podstawowego mindfulness np. programu MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), Breathworks, a w szczególności kursów MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) prowadzonych przez certyfikowanych nauczycieli wyszkolonych przez Polski Instytut Mindfulness. Integralną częścią programu jest mentoring i czterodniowe odosobnienie w ciszy, nazywane przez nas Zatrzymaniem. Program jest prowadzony przez kadrę certyfikowanych nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem medytacyjnym rekomendowanych przez Polski Instytut Mindfulness.

Rekrutacja w toku

Zgłoszenia do Programu przyjmowane są do 31.08.2022 lub do wyczerpania miejsc

Wielkość grupy: 24 osoby

.Struktura Programu:

  • 16 dni zajęć weekendowych (warsztat wprowadzający, 10 spotkań w ramach Przystanku Cisza, 5 spotkań w ramach Przystanku Inspiracja),  
  • 3 konsultacje praktyki własnej z mentorką, 
  • 4 dni Odosobnienia – intensywnej praktyki w ciszy, 
  • cotygodniowe sesje prowadzonej medytacji grupowej online.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały i instrukcje do praktyki.

Przystanek Cisza to spotkania poświęcone pogłębianiu praktyki własnej w ciszy.

HARMONOGRAM:

Przystanek Cisza (soboty)

PC 1 / 24.09.2022 (stacjonarnie)

PC 2 / 15.10.2022 (online)

PC 3 / 19.11.2022 (online)

PC 4 / 10.12.2022 (online)

PC 5 / 21.01.2023 (online)

PC 6 / 18.02.2023 (online)

PC 7 / 18.03.2023 (online)

PC 8 / 22.04.2023 (online)

PC 9 / 20.05.2023 (online)

PC 10 / 15.06.2023 (online)

Przystanek Inspiracja to spotkania o charakterze sesji warsztatowo-inspiracyjnych.

HARMONOGRAM

Przystanek Inspiracja ( niedziele)

Inauguracja Programu  / 25.09.2022  (stacjonarnie)

PI 1 / 16.10.2022 : „Ja i Świat” (online)

PI 2 / 11.12.2022 : „Ciało” 

PI 3 / 19.02.2023 : “Umysł” (online) 

PI 4 / 23.04.2023 : Działanie” (online) 

PI 5 / 18.06.2023 : “Integracja” –Zakończenie Programu (stacjonarnie)

Odosobnienie / 15-18.06.2023 (stacjonarnie)

 

Warunki uczestnictwa

  • ukończony 8-tygodniowy programu mindfulness MBSR, MBCT, Breathworks
  • zgłoszenie:
  • konsultacja wstępna
  • osobista motywacja i deklaracja regularnej praktyki (ok. 30 minut dziennie).

 

Cena: 4 200 PLN (netto + 23% VAT) – płatność jednorazowa

Cena: 4 400 PLN (netto + 23% VAT) – płatność w dwóch ratach

Cena: 4 600 PLN (netto + 23% VAT) – płatność w trzech ratach