Wszystkie aktywności zawodowe w obszarach Mindfulness wymagają  jako podstawy usystematyzowanej praktyki Mindfulness, realizowanej w kierunkiem nauczyciela. Jedną z możliwości zrealizowania tego warunku jest udział i ukończenie treningu Mindfulness Based Formal Practice Training (Programu Praktyki Formlanej). Jest on dedykowany osobom pragnącym rozwinąć i wzmocnić swoją praktykę, zwłaszcza tym, którzy planują zawodową działalność w obszarach Mindfulness. Zapraszamy również kandydatów  do Studium Nauczycielskiego MBSR, którzy spełniają warunki uczestnictwa, poza wymogiem  praktyki medytacyjnej. Tutaj ją wzmocnią i usystematyzują.

ORGANIZACJA PROGRAMU                                                                                      Program składa się z trzech części, realizowanych w indywidualnym trybie, czyli każdy z Uczestników może wybrać dogodny dla siebie termin realizacji.

I. PODSTAWA  – kurs MBSR zrealizowany u dowolnie wybranego certyfikowanego nauczyciela.

Po zrealizowaniu  kursu MBSR Praktyk może przystąpić do 2 pozostałych modułów w dowolnej kolejności.

II. TRENING –  łącznie 120 godzin dydaktycznych pracy pod kierunkiem nauczyciela.

  • 15 dni praktyki prowadzonych przez doświadczonych, certyfikowanych nauczycieli MBSR:
  • 5  całodziennych sesji tematycznych o charakterze inspiracyjno – treningowym.
  • 10 całodziennych treningów uważności w ciszy
  • 4 konsultacje indywidualne z doświadczonym Mentorem
  • 5 grupowych sesji superwizji grupowej

III. ODOSOBNIENIE   4 dni intensywnego treningu w ciszy – najbliższy planowany termin:

Terminy 2020/2021:

12.12.2020 sobota             Przystanek Cisza

13.12.2020 niedziela        Sesja inspiracyjno-warsztatowa „Ciało”

6-9.01.2021      Zimowe Zatrzymanie 2021 / Odosobnienie w ciszy

16.01.2021 sobota             Przystanek Cisza

13.02.2021 sobota             Przystanek Cisza

14.02.2021 niedziela         Sesja inspiracyjno-warsztatowa „Umysł”

13.03.2021 sobota              Przystanek Cisza

24.04.2021 sobota              Przystanek Cisza

25.04.2021 niedziela          Sesja inspiracyjno-warsztatowa „Działanie”

15.05.2021 sobota               Przystanek Cisza

19.06.2021 sobota               Przystanek Cisza

20.06.2021 niedziela          Sesja inspiracyjno-warsztatowa „Integracja”

18.09.2021 sobota               Przystanek Cisza

16.10.2021 sobota               Przystanek Cisza

17.10.2021 niedziela           Sesja inspiracyjno-warsztatowa „Ja i świat”

20.11.2021 sobota                Przystanek Cisza

11.12.2021 sobota                Przystanek Cisza

12.12.2021 niedziela           Sesja inspiracyjno-warsztatowa „Ciało”

Warunki uczestnictwa:

  • Zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego online https://forms.gle/WkyAQ5JR6CrkTmc79
  • Akceptacja warunków programu
  • Konsultacja wstępna z Małgorzatą Jakubczak – Mentorką Programu
  • Osobista motywacja i deklaracja regularnej praktyki (ok. 30 minut dziennie).

Koszt treningu (bez odosobnienia i MBSR): 3200 netto (+VAT). Możliwość płatności w dwóch lub trzech równych ratach.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Autorką i Mentorką Programu Małgosią Jakubczak poprzez maila info@polim.pl lub telefonicznie 600 837 898.

Co mi dał Program Praktyki Formalnej  – wypowiedź  Basi Świderskiej, absolwentki.

%d bloggers like this: