ROZPOCZYNAMY REKRUTACjĘ DO
10. edycji Programu Praktyki Formalnej Mindfulness
luty 2024 – styczeń 2025

PROGRAM PRAKTYKI FORMALNEJ MINDFULNESS

Od 2015 r. Polski Instytut Mindfulness realizuje autorski roczny Program Praktyki Formalnej Mindfulness.

Program ten oferuje pogłębienie i usystematyzowanie praktyki mindfulness dla osób zainteresowanych rozwojem kompetencji własnych oraz osób wykonujących zawód zorientowany na człowieka lub chcących rozwijać się w tym kierunku. To również propozycja i solidna podstawa dla osób, które myślą o ścieżce rozwoju nauczyciela MBSR i nie mają udokumentowanego doświadczenia medytacyjnego, które jest jednym z kluczowych kryteriów aplikowania do Studium Nauczycielskiego MBSR. Udział w Programie daje możliwość spełnienia tego kryterium.

Program jest dedykowany dla osób, które są absolwentami kursu podstawowego mindfulness, w szczególności 8-tygodniowego kursu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) ale również kursów MBLC (Mindfulness Based Living Course), MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) MBTT (Mindfulness-Based Teacher Training) czy Breathworks.

Program trwa od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r. i składa się z 13 spotkań online na platformie Zoom, trzech spotkań mentoringowych oraz wyjazdu na czterodniowe odosobnienie medytacyjne w ciszy.

Program jest prowadzony przez kadrę certyfikowanych nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem medytacyjnym rekomendowanych przez Polski Instytut Mindfulness.

Program Praktyki Formalnej Mindfulness daje osobom aplikującym do Studium Nauczycielskiego MBSR podstawy do spełnienia jednego z kluczowych kryteriów – udokumentowanej praktyki medytacyjnej pod okiem doświadczonego nauczyciela.

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do 10. edycji Programu Praktyki Formalnej Mindfulness 2024/25.

Absolwentów kursów MBSR, MBLC, MBCT, MBTT i Breathworks zainteresowanych pogłębianiem praktyki własnej lub rozważających w przyszłości ścieżkę profesjonalną i udział w Studium Nauczycielskim MBSR zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:

HARMONOGRAM 

10. edycja Programu Praktyki Formalnej Mindfulness
(luty 2024 – styczeń 2025)

Zajęcia w okresie od lutego do grudnia 2024 r. odbywają się online na platformie Zoom w weekendy w godz. 9:00-15:00.
Ostatnie zajęcia i Odosobnienie w styczniu 2025 r. odbywają się stacjonarnie.

Rok 2024

Luty (sobota)

Przystanek Cisza 

24.02.2024 r.

Marzec (sobota-niedziela)

Przystanek Cisza

Przystanek Inspiracja Ja i świat”

23.03.2024 r.

24.03.2024 r.

Kwiecień (sobota)

Przystanek Cisza

13.04.2024 r.

Maj (sobota-niedziela)

Przystanek Cisza

Przystanek Inspiracja Ciało”

11.05.2024 r.

12.05.2024 r.

Czerwiec (sobota)

Przystanek Cisza

15.06.2024 r.

Wrzesień (sobota-niedziela)

Przystanek Cisza

Przystanek Inspiracja Umysł”

14.09.2024 r.

15.09.2024 r.

Październik (sobota)

Przystanek Cisza

12.10.2024 r.

Listopad (sobota-niedziela)

Przystanek Cisza

Przystanek Inspiracja Działanie”

09.11.2024 r.

10.11.2024 r.

Grudzień (sobota)

Przystanek Cisza

07.12.2024 r.

Rok 2025

Styczeń (sobota-niedziela)

Przystanek Cisza

Przystanek Inspiracja Integracja”

Wyjazd na odosobnienie

09.01.2025 r.

12.01.2025 r.

09-12.01.2025 r.

Warunki uczestnictwa

  1.  ukończony 8-tygodniowy kurs podstawowy mindfulness, np. MBSR, MBLC, MBCT, Breathworks, MBTT
  2.  wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  3. osobista motywacja i deklaracja regularnej praktyki (ok. 30 minut dziennie)
  4. konsultacja/udział w spotkaniu informacyjnym, jeśli istnieje taka potrzeba
  5. podpisanie umowy
  6. opłacenie programu

CENA PROGRAMU

5.150 zł + 23% VAT = 6.334,50 zł brutto – płatność jednorazowa
5.400 zł + 23% VAT = 6.642 zł brutto – płatność w dwóch ratach
5.650 zł + 23% VAT = 6.949,50 zł brutto – płatność w trzech ratach

Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia podczas wyjazdu na Odosobnienie.