PROGRAM PRAKTYKI FORMALNEJ MINDFULNESS

Od 2015 r. realizujemy regularnie nasz autorski roczny Program Praktyki Formalnej Mindfulness, który oferuje pogłębienie i usystematyzowanie praktyki mindfulness osobom zainteresowanym rozwojem kompetencji osobistych dla potrzeb własnych, w pracy z klientem, jeśli wykonują zawód zorientowany na człowieka lub chcą się rozwijać w tym kierunku. To również propozycja i solidna podstawa dla tych, którzy myślą o ścieżce rozwoju nauczyciela MBSR i nie mają udokumentowanego doświadczenia medytacyjnego, które jest jednym z kluczowych kryteriów aplikowania do Studium Nauczycielskiego MBSR. Udział w tym Programie daje możliwość spełnienia tego kryterium. Program jest dedykowany dla osób, które są absolwentami kursu podstawowego mindfulness np. programu MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), Breathworks, MBTT (Mindfulness-Based Teacher Training) a w szczególności kursów MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Integralną częścią programu jest mentoring i czterodniowy wyjazd na Odosobnienie w ciszy. Program jest prowadzony przez kadrę certyfikowanych nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem medytacyjnym rekomendowanych przez Polski Instytut Mindfulness.

Program Praktyki Formalnej Mindfulness daje osobom aplikującym do Studium Nauczycielskiego MBSR podstawy do spełnienia jednego z kluczowych kryteriów – udokumentowanej praktyki medytacyjnej pod okiem doświadczonego nauczyciela.
Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do 9. edycji Programu Praktyki Formalnej Mindfulness 2023/24.
Absolwentów kursów MBSR, MBCT, MBTT i Breathworks zainteresowanych pogłębianiem praktyki własnej lub rozważających w przyszłości ścieżkę profesjonalną i udział w Studium Nauczycielskim MBSR zapraszamy do wypełnienia formularza.

HARMONOGRAM 

9. edycja Programu Praktyki Formalnej Mindfulness  (wrzesień 2023 – czerwiec 2024)

Zajęcia od września 2023 do maja 2024 odbywają się online live. Ostatnie zajęcia i Odosobnienie w czerwcu 2024 odbywają się stacjonarnie.

WRZESIEŃ (sobota)

Przystanek Cisza – 23.09.2023

PAŹDZIERNIK (weekend)

Przystanek Cisza – 14.10.2023

Przystanek Inspiracja – 15.10.2023 „Ja i świat”

LISTOPAD (sobota)

Przystanek Cisza – 18.11.2023

GRUDZIEŃ (weekend)

Przystanek Cisza – 09.12.2023

Przystanek Inspiracja – 10.12.2023 „Ciało”

STYCZEŃ (sobota)

Przystanek Cisza – 20.01.2024

LUTY (weekend)

Przystanek Cisza – 17.02.2024

Przystanek Inspiracja – 18.02.2024 „Umysł”

MARZEC (sobota)

Przystanek Cisza – 16.03.2024

KWIECIEŃ (weekend)

Przystanek Cisza – 20.04.2024

Przystanek Inspiracja – 21.04.2024 „Działanie”

MAJ (sobota)

Przystanek Cisza – 18.05.2024

CZERWIEC 

Przystanek Cisza – 06.06.2024

Przystanek Inspiracja – 09.06.2024 „Integracja”

WYJAZD NA ODOSOBNIENIE
06-09.06.2024

Warunki uczestnictwa

  • ukończony 8-tygodniowy programu mindfulness MBSR, MBCT, Breathworks, MBTT
  • zgłoszenie przez formularz
  • konsultacja wstępna
  • osobista motywacja i deklaracja regularnej praktyki (ok. 30 minut dziennie)

CENA

4 200 PLN (netto + 23% VAT) – płatność jednorazowa

4 400 PLN (netto + 23% VAT) – płatność w dwóch ratach

4 600 PLN (netto + 23% VAT) – płatność w trzech ratach

Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia podczas wyjazdu na Odosobnienie.