Program szkolenia nauczycieli MBSR stanowi wyzwanie, zobowiązuje uczestnika nie tylko do rozwijania własnej praktyki i kultywowania postawy uważności w swoim życiu, ale i do wypełnienia szeregu wymagań programowych oraz samodyscypliny w dalszej działalności zawodowej.

Ważne aspekty szkolenia nauczycieli MBSR:

 • Program szkolenia kładzie nacisk na pogłębienie własnej praktyki medytacji jako podstawy do nauczania innych.
 • Uczestnicy praktykują i uczą się prowadzić formalne ćwiczenie uważności, takie jak: skanowanie ciała, medytacja w pozycji siedzącej, czy uważny ruch.
 • Uczestnicy praktykują i uczą się prowadzić również nieformalne ćwiczenia treningu uważności.
 • Wszystkie elementy są gruntownie omawiane i ćwiczone przez uczestników, również w małych grupach, w celu zdobycia doświadczenia już podczas kursu nauczycielskiego oraz wyrabiania standardów dydaktycznych wspólnych dla całej grupy.
 • Struktura szkolenia pozwala na intensywną współpracę między studentami, jak również na współpracę z kadrą wykładowców.
 • Cennym zasobem szkolenia jest możliwość współpracy z certyfikowanymi nauczycielami w ramach sieci polskiej i europejskiej nauczycieli MBSR
 • Podczas procesu certyfikacji Studenci korzystają z wsparcia doświadczonych mentorów, rekomendowanych przez The Institute for Mindfulness Based Approaches.
 • Podczas kursu, uczestnicy tworzą własne nagrania dla każdego z głównych ćwiczeń z programu pod superwizją swoich Mentorów.

Wybór tematów realizowanych podczas  szkolenia:

 •  Wymagania wstępne, program MBSR, cele i oczekiwania uczestników.
 • Przygotowanie do prowadzenia konsultacji wstępnych i podsumowujących programu MBSR.
 • Prowadzenie treningów MBSR w różnych placówkach (w tym szpitale, przychodnie, placówki szkolne, więzienia, firmy).
 • Przegląd badań naukowych nad  MBSR.
 • Teoria stresu.
 • Realizacja konkretnych tematów ujętych w programie, w tym: świadoma komunikacja, praca z trudnymi emocjami, praca z myślami intensyfikującymi stres.
 • Wyzwania i zasady etyki pracy nauczyciela uważności.
 • Rola i funkcje nauczyciela uważności, wyznaczanie granic.
 • Jak dalej kontynuować swoją praktykę, rozwijać dobrostan i uważność.
 • Uczenie medytacji.
 • Jak pracować z pytami i trudnościami przeżywanymi przez uczestników treningu MBSR.
 • Związek między formalną i nieformalną praktyką medytacji mindfulness.
 • Tworzenie nagrań z własną medytacją mindfulness.

Podczas ostatniej części programu szkolenia każdy uczestnik przeprowadza osobiście ośmiotygodniowy trening MBSR. Prowadzenie kursu podlega zarówno superwizji grupowej jak indywidualnej.

Oprócz szczegółowego zapoznania z programem uczestnicy kursu zdobywają umiejętności dydaktyczne niezbędne do uczenia medytacji uczestników kursów MBSR, wspierania i motywowania ich w procesie rozwijania uważności.

Otrzymują materiały i wskazówki merytoryczne, które stanowią podstawę programu a zarazem pozostawiają przestrzeń na osobistą kreatywność i ekspresję uczestników. Wykładowcy wspierają każdego uczestnika w poszukiwaniu jego własnej tożsamości jako nauczyciela MBSR.

Nauczyciele oraz absolwenci szkoleń realizowanych przez Polski Instytut Mindfulness zobowiązują się, że podczas prowadzonych przez siebie kursów będą ćwiczyć i realizować praktykę tak jak kursanci.

%d bloggers like this: