UWAŻNA SZKOŁA to projekt pilotażowego wprowadzenia do klas VI – VIII szkół podstawowych programu Czas na Uważność w formie nowatorskich zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uniwersalnej prowadzonych na godzinach wychowawczych. Wdrożenie programu do kontekstu szkolnego jest przejawem nowoczesnego spojrzenia na edukację. Projekt ma charakter ogólnopolski i prowadzony jest od marca 2021 do lutego 2022.

Zasięg projektu

 • 30 szkół podstawowych
 • 60 nauczycieli – Realizatorów
 • 1200 uczniów klas VI-VIII

Cele projektu UWAŻNA SZKOŁA

 • pilotażowa realizacja programu Czas na Uważność (CnU) w 30 szkołach w I semestrze roku szkolnego 2021/2022
 • przygotowanie kadry 60 certyfikowanych Realizatorów programu CnU
 • objęcie programem CnU uczniów 60 klas z całej Polski
 • budowanie sieci szkół UWAŻNA SZKOŁA.

Cele programu Czas na Uważność

 • wyposażenie nauczycieli w kompleksowe narzędzia do pracy z uczniami
 • wdrażanie nowatorskiego podejścia do uważności jako kompetencji życiowej
 • rozwój uważności wśród młodzieży w aspekcie profilaktyki uniwersalnej
 • profilaktyka wypalenia zawodowego nauczyciela.
%d bloggers like this: