Zapraszamy na program MBCL (mindfulness based compassionate living)  & jedyne w Polsce studium nauczycielskie certyfikujące trenerów MBCL.

SKRÓT NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI

  • Program prowadzą jego twórcy i autorzy z Holandii: Frits Koster i Erik van den Brink.
  • Podczas programu będzie symultaniczne tłumaczenie na język Polski.
  • Do udziału zapraszamy absolwentów 8 tygodniowego kursu MBSR, w szczególności trenerów, terapeutów i coachów, oraz certyfikowanych nauczycieli MBSR i MBCT.
  • Start: 7 listopada 2020
  • Program składa się z trzech modułów/sesji.
  • Wszystkie odbędą się w Warszawie.
  • Jeśli spotkania nię będa możliwę ze wzgledu na covid-19, sesje odbędą się online.
  • Całkowity koszt: 6,200 zł

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I ZGŁOŚ DO UDZIAŁU

Czytaj dalej! Z tekstu poniżej dowiesz się: Czym jest compassion, Czym jest MBCL, Wymagania uczestnictwa, kim są nauczyciele i wszystkich informacji organizacyjnych. Na końcu znajdziesz formularz zgłoszeniowy.

Czym jest compassion?

Compassion to zdolność do odczuwania troski i zaopiekowania się przeżywanym bólem i cierpieniem nas samych, oraz współodczuwania go z innymi. Towarzyszy temu pragnienie niesienia ulgi. Compassion jest ludzkim potencjałem każdego człowieka, ale rzadko w pełni rozbudzone. Na szczęście, za pomocą treningu współczucia można rozwinąć i pogłębić compassion. To jest celem programu MBCL.

Czym jest MBCL?

MBCL to program oparty na uważności,  w postaci 8-tygodniowego kursu, który wspiera rozwój i naukę compassion, w celu poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego. MBCL wspiera osoby, które pielęgnują przyjazne i pełne compassion podejście do siebie i innych. Ćwiczenia MBCL pomagają osobom doświadczyć kluczowych warunków dobrego samopoczucia, w tym ciepła, bezpieczeństwa, akceptacji i kontaktu, zarówno z samym sobą jak i innymi.

W trakcie kursu osoby zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi treningu compassion, a także ze sposobami, jak można je zakotwiczyć w życiu codziennym. Kolejnym tematem jest pielęgnowanie compassion wobec siebie i innych, w obliczu trudnych emocji i trudnych sytuacji życiowych.

MBCL szczególnie może wspierać klientów cierpiących na depresję, lęki, choroby, przewlekły ból i traumatyczne przeżycia. Kurs MBCL można traktować jako  kurs uzupełniający do MBSR lub MBCT. Składa się z ośmiu tygodniowych sesji, trwających od 2,5 do 3 godzin i jednej całodniowej sesji treningowej w ciszy.

Wymagania uczestnictwa w programie MBCL dla nauczycieli (TT) :

Uczestnicy :

Wymóg minimalny: ukończenie 8 tygodniowego kursu MBSR lub MBCT i utrzymanie regularnej praktyki mindfulness.

Osoby kwalifikowane do pracy z ludźmi: trener, psycholog, terapeuta, coach oraz certyfikowani nauczyciele MBSR/MBCT.

Osoba wykwalifikowana do pracy z ludźmi: trener, psycholog, terapeuta, coach, bez kwalifikacji nauczyciela MBSR / MBCT. Osoby te  powinny przejść podstawowe szkolenie i zdobyć doświadczenie w prowadzeniu sesji opartych na mindfulness (np. ACT, DBT, MBCT) i używać mindfulness jako praktyk wzbogacających ich warsztat zawodowy/ lub odbyć szkolenie w celu pogłębienia własnej praktyki i umiejętności terapeutycznych lub doradczych dzięki interwencjom opartym na uważności oraz rozwoju i pogłębianiu compassion. W przypadku tej grupy minimalne wymagania są następujące: pełny 8- tygodniowy kursu MBSR / MBCT i co najmniej jeden rok regularnej praktyki medytacji uważności. Osoby należące do tej grupy mogą uzyskać rejestrację B (Praktyk Compassion) jako profesjonalny Praktyk, przeszkolony w zakresie materiału programu MBCL i upoważniony do ich prowadzenia i stosowania go we własnym środowisku zawodowym w ramach etyki zawodowej, indywidualnie lub w grupach.

Należy pamiętać, że można zarejestrować się jedynie jako formalny nauczyciel MBCL i oferować pełny program MBCL pod jego nazwą, tylko i wyłącznie gdy jest się również formalnym nauczycielem MBSR lub MBCT.

Certyfikowany nauczyciel mindfulness (MBSR lub MBCT lub odpowiednik, np. Breathworks) z uznanego instytutu szkoleniowego. Po pomyślnym zakończeniu programu MBCL TT i po przeprowadzeniu pełnego programu MBCL dla grup, pod opieką mentora (min 3 sesje z mentorem) można uzyskać rejestrację A jako nauczyciel MBCL i oferować formalny program MBCL jako zaawansowany kurs dla uczestników, którzy ukończyli podstawowy kurs uważności (MBSR / MBCT / Breathworks). Jest to zgodne z wytycznymi Dobrych Praktyk w nauczaniu opartym  na uważności w Wielkiej Brytanii. Ponieważ jest to szkolenie uzupełniające, oczekuje się od uczestników uczciwości zawodowej i odpowiedzialności za ocenę, czy ktoś jest gotów prowadzić MBCL samodzielnie. Ci, którzy nie czują do tego gotowości po treningu dla nauczycieli (TT), powinni kontynuować własny rozwój pod opieką mentora i / lub rozwijać doświadczenia jako współ-prowadzący. Ci, którzy prawie ukończyli szkolenie w zakresie uważności i są wpisani na listę nauczycieli w trakcie certyfikacji, mogą również ubiegać się o udział w programie MBCL TT. Jednak rejestrację A uzyskają oni dopiero po ukończeniu szkolenia i pełnej certfikacji jako nauczyciel uważności.

Nauczyciele:

Erik van den Brink jest psychiatrą / psychoterapeutą oraz nauczycielem / trenerem MBSR / MBCT / MBCL. Studiował medycynę w Amsterdamie, kształcił się i pracował w psychiatrii w Wielkiej Brytanii. Od powrotu do Holandii w 1995 r. do 2015 r. pracował w służbie zdrowia psychicznego na północy Holandii. Od momentu założenia w 2007 r. był zaangażowany w rozwój Centrum Integracyjnej Psychiatrii, nowatorskiej klinice zdrowia psychicznego w Groningen i obecnie pracuje w  Centrum Psycho-Onkologicznym. Jest szczególnie zainteresowany metodami, które wzmacniają zdolność do samoleczenia ludzi i był jednym z pionierów wprowadzających interwencje oparte na mindfulness na północy Holandii. Ma długą praktykę medytacji osobistej i był szkolony przez nauczycieli-założycieli MBSR / MBCT, terapii akceptacyjnej i zaangażowania, w Compassion Focused Therapy, Mindful Self-Compassion i Interpersonal Mindfulness (Insight Dialogue). Z Frits Koster opracował program MBCL i był współautorem kilku publikacji. Jest często zapraszanym wykładowcą w instytucjach szkoleniowych zajmujących się uważnością w całej Europie.   

Strona: www.mbcl.org .

Frits Koster jest nauczycielem medytacji Vipassana i nauczycielem / trenerem MBSR / MBCT / MBCL . Szkolił się i pracował jako pielęgniarz psychiatryczny. Przez wiele lat nauczał uważności w zakresie zdrowia psychicznego, również w klinikach i szpitalach. Od 40 lat praktykuje medytację Vipassana i żył jako mnich buddyjski w Azji Południowo-Wschodniej przez sześć lat w 1980 roku. Prowadzi odosobnienia i kursy w Vipassanie od lat 80. Jest członkiem Instytutu IMA, Instytutu Uważności IvM w Holandii oraz różnych instytutów szkoleniowych zajmujących się uważnością w całej Europie. Został przeszkolony przez nauczycieli -założycieli w Compassion Focused Therapy, Mindful Self-Compassion i Interpersonal Mindfulness (Insight Dialogue). Z Erik van den Brink opracował program MBCL . Jest autorem wielu książek, w tym Liberating Insight. Tajlandia: Silkwormbooks.

Strona: www.compassionateliving.info i www.fritskoster.com .

Informacje organizacyjne:

Warsztaty wyjazdowe lub live online w zależności od okoliczności pandemicznych. Ostateczne informacje na temat lokalizacji lub alternatyw online zostaną udzielone zapisanym uczestnikom min trzy tygodnie przed spotkaniem.

Terminy :

MBCL Foundation Course:  Prowadzenie: Frits Koster

Sobota 7 listopada 6 godzin.
Niedziela 8 listopada 3 godzin.
Piątek 20 listopada 6 godzin.
Sobota 21 listopada 3 godzin (rano).
Niedziela 22 listopada 6 godzin.

Moduł 1: 26 – 27 marca, 23 – 24 kwietnia 2021, prowadzenie  Erik van den Brink.

Moduł 2:  25 – 26 czerwca, 10 – 11 września 2021, prowadzenie Frits Koster.

Piątki i soboty po 6 godzin (2 x 3 godzin z długa przerwą w środku dnia)

Koszt całości treningu (wszystkie 3 moduły):

netto 6’200 zł.

Zgłoszenia przez fomularz on-line: https://forms.gle/hKUR4zaiZrVL8JLR8

Pozostałe informacje: info@polim.pl

%d bloggers like this: