STUDIUM NAUCZYCIELSKIE MBSR

W ramach Studium Nauczycielskiego MBSR Polski Instytut Mindfulness realizuje jedyne w Polsce szkolenie przygotowujące do profesjonalnego prowadzenia kursów MBSR – programu redukcji stresu w oparciu o trening uważności, opracowanego przez zespół pod kierunkiem Jona Kabat-Zinna w formie 8-tygodniowych kursów.

Naszym partnerem merytorycznym jest The Institute for Mindfulness Based Approaches,  dzięki czemu certyfikaty uzyskiwane przez absolwentów Studium są uznawane w krajach europejskich i USA.

Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem w następnej edycji Studium Nauczycielskiego zostaw swoje imię i nazwisko oraz email, poinformujemy Cię o rozpoczęciu naboru.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją odpowiedzi na zadane zapytanie, opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.

Pobierz informator

Pobierz katalog Studium Nauczycielskiego w wersji pdf

Poznaj warunki rekrutacji

Ważne! Jeśli chcesz zostać nauczycielem medytacji musisz być praktykiem medytacji.

PROGRAM STUDIUM NAUCZYCIELSKIEGO

Program studium nauczycielskiego MBSR stanowi wyzwanie, zobowiązuje uczestnika nie tylko do rozwijania własnej praktyki i kultywowania postawy uważności w swoim życiu, ale i do wypełnienia szeregu wymagań programowych oraz samodyscypliny w dalszej działalności zawodowej.

MBSR, czyli Mindfulness Based Stress Reduction

Kurs Redukcji Stresu w oparciu o Mindfulness

Kurs MBSR, to 8-tygodniowy program redukcji stresu, który oparty jest o uważność. Podstawą kursu są świeckie praktyki medytacyjno – kontemplacyjne. Przez kolejne 8 tygodni uczestnicy kursu spotykają się podczas 8 regularnych spotkań. W ramach każdego spotkania omawiane są inne aspekty dotyczące stresu, postrzegania świata, reakcji na pojawiające się zdarzenia. Najistotniejszym elementem kursu jest aspekt doświadczania. Uczestnicy na bazie obserwacji siebie podczas praktyki medytacyjnej, jak również podczas codziennych doświadczeń życiowych, uczą się świadomego postrzegania i zamiany automatycznej reakcji, na reakcję uważną, która jest efektem własnego wyboru.

Dodatkowe, 9. spotkanie to tak zwany Dzień Uważności. To kilkugodzinne odosobnienia, podczas których uczestnicy kursu, mają okazję jeszcze bardziej przyjrzeć się sobie i swoim reakcjom, pobyć tylko we własnej skórze i w swoich własnych myślach i emocjach.

Całość kursu obejmuje około 30 h dydaktycznych oraz indywidualne konsultacje przed i po kursie.

Kurs MBSR został stworzony w latach 70-tych XX w. przez prof. Jona Kabat-Zinna wraz z jego zespołem i wdrożony w 1979 roku przez Centre for Mindfulness (CFM) in Medicine, Healthcare and Society at University of Massachusetts.

Wśród kilku dostępnych w Polsce programów mindfulness, kurs MBSR jest pierwszym i najbardziej naukowo przebadanym kursem, a akredytacja kształcenia nauczycieli jest ściśle powiązana z twórcami MBSR, od których cały ruch mindfulness powstał.