Lista nauczycieli w procesie certyfikacji  uprawnionych do realizacji dyplomowych kursów MBSR znajduje się TUTAJ.

 

STUDIUM NAUCZYCIELSKIE MBSR

W ramach Studium Nauczycielskiego MBSR Polski Instytut Mindfulness realizuje jedyne w Polsce szkolenie przygotowujące do profesjonalnego prowadzenia kursów MBSR – programu redukcji stresu w oparciu o trening uważności, opracowanego przez zespół pod kierunkiem Jona Kabat-Zinna w formie 8-tygodniowych kursów.

Naszym partnerem merytorycznym jest The Institute for Mindfulness Based Approaches,  dzięki czemu certyfikaty uzyskiwane przez absolwentów Studium są uznawane w krajach europejskich i USA.

 Trwa rekrutacja do kolejnej grupy – rozpoczęcie szkolenia – wrzesień 2021.

JAK ZOSTAĆ NAUCZYCIELEM MBSR

Osoby zainteresowane zawodową aktywnością w obszarach Mindfulness zachęcamy do podjęcia następujących kroków:

 1. Zapoznaj się z warunkami organizacyjnymi następnej edycji Studium nauczycielskiego MBSR, znajdziesz je w tekście poniżej. 
 2. Sprawdź, czy spełniasz warunki udziału w szkoleniu nauczycielskim.

a) Wiek powyżej 30 lat. Jeśli jesteś młodsza/młodszy – masz więcej czasu na przygotowanie się i spełnienie pozostałych warunków udziału.
b) Wykonywanie zawodu, którego podmiotem jest człowiek (np. medycyna, pedagogika, psychoterapia, psychologia, fizjoterapia, praca z ciałem itp.) potwierdzone odpowiednim dyplomem lub świadectwem ukończenia szkolenia zawodowego. 
c) Uczestnictwo i ukończenie (potwierdzone zaświadczeniem) kursu MBSR przeprowadzonego przez certyfikowanego nauczyciela MBSR. Jeśli jeszcze nie uczestniczyłaś/łeś w kursie – znajdź grupę, która rusza w dogodnym dla Ciebie terminie ale zanim potwierdzisz swój udział:

 • Zapytaj nauczyciela o listę certyfikowanych nauczycieli, na której jest umieszczone jej/jego nazwisko. Takie listy publikują instytucje szkolące oraz organizacje zawodowe nauczycieli MBSR, ew. poproś o pokazanie certyfikatu, spytaj o jej/jego proces edukacyjny (standardy międzynarodowe przewidują minimum 250 godzin edukacyjnych w procesie certyfikacji).
 • Upewnij się, czy dostaniesz zaświadczenie po ukończeniu kursu.
 • Sprawdź, jak się czujesz w obecności tej osoby, czy budzi Twoje zaufanie i czy chcesz przez 8 tygodni pracować pod okiem tej osoby nad rozwojem swojej samoświadomości.
 • Zaangażuj się w trening z intensywnością przewidzianą w programie – minimum 40 minut własnej aktywności dziennie.

Jeśli po ukończeniu programu nadal myślisz o zostaniu nauczycielem MBSR – czas na zmierzenie się z warunkiem dotyczącym praktyki medytacyjnej.

d) Formalna praktyka w stylu Mindfulness lub inna forma medytacji – minimum 1,5 roku przed szkoleniem  potwierdzona przez Kandydata oświadczeniem wydanym przez jego/jej nauczyciela medytacji.

Jeśli należysz do jakieś grupy medytujacej regularnie z nauczycielem w dowolnej tradycji (w tym buddyjskiej, chrześcijańskiej, innej religii itp) – po prostu kontynuuj, bierz udział w różnych formach praktyki, w tym odosobnieniach, pogłębiaj doświadczenie medytacyjne. Porozmawiaj z nauczycielem o swoich planach.
Jeśli  nie masz doświadczeń medytacyjnych poza mindfulness po kursie MBSR – rozważ udział w Programie Praktyki Formalnej, którą oferujemy kandydatom na nauczycieli MBSR, nie mającym własnej grupy medytacyjnej i nauczyciela. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

 1. Sprawdź możliwość zaangażowania swojego czasu i uwagi w czasie ok.18 miesięcy od rozpoczęcia następnej edycji Studium Nauczycielskiego MBSR, ewentualnie zarezerwuj sobie przestrzeń na intensywne doświadczenia związane ze szkoleniem, nie podejmując na ten okres innych absorbujących planów i zobowiązań.
 2. Zaplanuj w swoim budżecie środki na opłacenie szkolenia, sprawdź możliwości, ew. zawczasu rozpocznij gromadzenie środków.
 3. Rozpocznij procedurę  rekrutacyjną , która przewiduje:

1. wypełnienie  APLIKACJI ONLINE    
2. spotkanie – konsultację z  przedstawicielką Instytutu odpowiedzialną za proces rekrutacji, w celu omówienia predyspozcji kandydata,  ew. wspólne zaplanowanie formy realizacji niespełnionych warunków
3. podpisanie umowy edukacyjnej

 WARUNKI UCZESTNICTWA

W Studium Nauczycielskim mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe warunki:

•         formalna praktyka w stylu Mindfulness lub inna forma medytacji – minimum 1,5 roku przed szkolenie,  potwierdzona przez Kandydata oświadczeniem wydanym przez jego/jej nauczyciela medytacji,
•         uczestnictwo i ukończenie (potwierdzone zaświadczeniem) kursu MBSR przeprowadzonego przez certyfikowanego nauczyciela MBSR najpóźniej przed seminarium nr 3,
•         wykonywanie pracy, której podmiotem jest człowiek  (np. medycyna, pedagogika, psychoterapia, psychologia, fizykoterapia, inny rodzaj pracy z ciałem itp.) 
•         wiek powyżej 30 lat.

KONTAKT W SPRAWACH REKRUTACJI:

Małgorzata Jakubczak e-mail: info@polim.pl     tel: 600 837 898

Sylwia Rogala-Marciniak  e-mail: sylwia.rogala-marciniak@polim.pl    tel: 508 098 116

 

PLANOWANE TERMINY SEMINARIÓW – GRUPA PL 8

 

Szkolenie/ liczba dni Termin
  Seminarium nr 1/4d  16-19.09.2021
  Seminarium nr 2/4d  02-05.12.2021
  Seminarium nr 3/4d  03-06.03.2022
  Seminarium nr 4/4d  12-15.05.2022
  Retreat/Odosobnienie/6d   21-26.06.2022
  Seminarium nr 5/4d  29.09-02.10.2022
  Seminarium nr 6/3d  02-04.12.2022
  Seminarium nr 7/3d  21-23.04.2023

 

PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 1. Szkolenie składa się z siedmiu seminariów szkoleniowych (3-4 dni) oraz odosobnienia (6 dni) – łącznie 32 dni szkoleniowe. Cały tok szkolenia realizowany jest w okresie ok. 18 miesięcy.
 2. Program szkolenia jest własnością europejskiego The Institute for Mindfulness based Approaches (IMA) i jest realizowany w ok. 10 krajach.
 3. Szkolenie kończy się certyfikatem nauczycielskim MBSR uznawanym w krajach Unii Europejskiej.
 4. Zajęcia odbywają się w Warszawie lub najbliższej okolicy prowadzone są przez międzynarodowy zespół Wykładowców należących do kadry szkoleniowej The Institute for Mindfulness Based Approaches. Organizator zapewnia tłumaczenie na język polski. W przymusowych okolicznościach pandemicznych możliwa jest realizacja poszczególnych seminariów online.
 5. Koszt udziału w Studium Nauczycielskim to równowartość  netto 4350 Euro. Możliwa jest płatność ratalna. Forma i zasady płatności są uzgadniane z każdym Studentem indywidualnie podczas podpisywania umowy edukacyjnej.

6. Przyjęcie do Studium Nauczycielskiego następuje  na podstawie indywidualnego procesu rekrutacji. Jeśli zakończy się powodzeniem, podpisywana jest umowa edukacyjna między Studentem a Organizatorem szkolenia.

UWAGA!

Podczas rekrutacji organizujemy spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych szkoleniem nauczycielskim MBSR i innymi możliwościami aktywności zawodowej w obszarach Mindfulness.

 PROGRAM STUDIUM NAUCZYCIELSKIEGO

Program szkolenia nauczycieli MBSR stanowi wyzwanie, zobowiązuje uczestnika nie tylko do rozwijania własnej praktyki i kultywowania postawy uważności w swoim życiu, ale i do wypełnienia szeregu wymagań programowych oraz samodyscypliny w dalszej działalności zawodowej.

Niektóre aspekty szkolenia nauczycieli MBSR:

•         Program szkolenia kładzie nacisk na pogłębienie własnej praktyki medytacji jako podstawy do nauczania innych.

•         Uczestnicy praktykują i uczą się prowadzić formalne ćwiczenie uważności, takie jak: skanowanie ciała, medytacja w pozycji siedzącej, czy uważny ruch.

•         Uczestnicy praktykują i uczą się prowadzić również nieformalne ćwiczenia treningu uważności.

•         Wszystkie elementy są gruntownie omawiane i ćwiczone przez uczestników, również w małych grupach, w celu zdobycia doświadczenia już podczas kursu nauczycielskiego oraz wyrabiania standardów dydaktycznych wspólnych dla całej grupy.

•         Struktura szkolenia pozwala na intensywną współpracę między studentami, jak również na współpracę z kadrą wykładowców.

•         Cennym zasobem szkolenia jest możliwość współpracy z certyfikowanymi nauczycielami w ramach sieci polskiej i europejskiej nauczycieli MBSR

 •        Podczas procesu certyfikacji Studenci korzystają z wsparcia doświadczonych mentorów, rekomendowanych przez The Institute for Mindfulness Based               Approaches.

Wybór tematów realizowanych podczas  szkolenia:

•  Wymagania wstępne, program MBSR, cele i oczekiwania uczestników.
•  Przygotowanie do prowadzenia konsultacji wstępnych i podsumowujących programu MBSR.
•  Prowadzenie treningów MBSR w różnych placówkach (w tym szpitale, przychodnie, placówki szkolne, więzienia, firmy).
•  Przegląd badań naukowych nad  MBSR.
•  Teoria stresu.
•  Realizacja konkretnych tematów ujętych w programie, w tym: świadoma komunikacja, praca z trudnymi emocjami, praca z myślami intensyfikującymi stres
•  Wyzwania i zasady etyki pracu nauczyciela uważności.
•  Rola i funkcje nauczyciela uważności, wyznaczanie granic.
•  Jak dalej kontynuować swoją praktykę, rozwijać dobrostan i uważność.
•  Uczenie medytacji.
•  Jak pracować z pytami i trudnościami przeżywanymi przez uczestników treningu MBSR.
•  Związek między formalną i nieformalną praktyką medytacji mindfulness.
•  Tworzenie CD z własną medytacją mindfulness. Podczas kursu, uczestnicy tworzą własne płyty CD dla każdego z głównych ćwiczeń z programu.

Podczas ostatniej części programu szkolenia każdy uczestnik przeprowadza osobiście ośmiotygodniowy trening MBSR. Prowadzenie kursu podlega zarówno superwizji grupowej jak indywidualnej.
Oprócz szczegółowego zapoznania z programem uczestnicy kursu zdobywają umiejętności dydaktyczne niezbędne do uczenia medytacji uczestników kursów MBSR, wspierania i motywowania ich w procesie rozwijania uważności.
Otrzymują materiały i wskazówki merytoryczne, które stanowią podstawę programu a zarazem pozostawiają przestrzeń na osobistą kreatywność i ekspresję uczestników. Wykładowcy wspierają każdego uczestnika w poszukiwaniu jego własnej tożsamości jako nauczyciela MBSR.
Nauczyciele oraz absolwenci szkoleń realizowanych przez Polski Instytut Mindfulness POLIM zobowiązują się, że podczas prowadzonych przez siebie kursów będą ćwiczyć i realizować praktykę tak jak kursanci.

Dotychczas zostały zrealizowane przez Instytut następujące szkolenia:

•        Grupa PL 2  18 osób w terminie wrzesień 2012 – styczeń 2014
•        Grupa PL 3  22 osoby w terminie maj 2014 – grudzień 2015
•        Grupa PL 4  19 osób w terminie styczeń 2016 – maj 2017
•        Grupa PL 5   18 osób w terminie czerwiec 2017 – listopad 2018.
•        Grupa PL 6  18 osób w terminie wrzesień 2018 – marzec 2020.

 • Grupa PL 7  –  rozpoczęła szkolenie we wrześniu 2020.

Lista certyfikowanych nauczycieli, absolwentów Studium Nauczycielskiego MBSR  znajduje się TUTAJ.

Lista nauczycieli w procesie certyfikacji  uprawnionych do realizacji dyplomowych kursów MBSR znajduje się TUTAJ. 

Pobierz katalog Studium Nauczycielskiego w wersji pdf