STUDIUM NAUCZYCIELSKIE MBSR

Polski Instytut Mindfulness prowadzi w ramach Studium Nauczycielskiego MBSR jedyne w Polsce profesjonalne kształcenie przygotowujące do zostania nauczycielem MBSR zgodnie z międzynarodowymi standardami. Naszym partnerem merytorycznym jest The Institute for Mindfulness Based Approaches (IMA), dzięki czemu certyfikaty uzyskiwane przez absolwentów Studium są uznawane w krajach europejskich i USA.

Program półtorarocznego Studium ma przejrzystą strukturę opartą na treści 8-tygodniowego kursu MBSR – redukcji stresu w oparciu o trening uważności, opracowany przez zespół pod kierunkiem Jona Kabat-Zinna. Służy do pogłębienia własnego rozumienia uważności i sposobów jej przekazywania.

Najbliższa 10. edycja Studium Nauczycielskiego MBSR będzie realizowana od września 2024 do marca 2026 roku.

Jeśli chcesz zostać nauczycielem medytacji musisz być praktykiem medytacji. To oznacza, że medytacja jest Twoją drogą już od jakiegoś czasu, jest stałym elementem Twojej codzienności. Studium Nauczycielskie nie jest skierowane do osób, które chcą się nauczyć medytacji lub chcą rozpocząć stałą praktykę medytacyjną.

Sprawdź czy spełniasz warunki udziału w Studium. Następnie zaprosimy Cię do procesu rekrutacji lub wskażemy drogę by wypełnić brakujące wymogi.

Dlaczego warto zostać nauczycielem MBSR?

 • zyskujesz międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia kursów MBSR
 • rozwijasz własny potencjał osobisty i zawodowy
 • integrujesz swoje doświadczenia i kompetencje
 • wzbogacasz swoją ofertę zawodową o realizację programu MBSR.

Dla kogo?

Do aplikowania do Studium zapraszamy osoby, które pracują w obszarze:

 • psychospołecznym
 • edukacji
 • opiece zdrowotnej
 • poradnictwie lub terapii

Jak również trenerów, coachów, nauczycieli jogi lub qigong itp. oraz osoby, które wykonują inne zawody i chcą się przekwalifikować.

Jakie są warunki uczestnictwa w Studium Nauczycielskim MBSR?

 • ukończenie kursu MBSR w roli uczestnika potwierdzone certyfikatem
 • potwierdzenie 1,5-rocznej regularnej formalnej praktyki medytacyjnej w nurcie Mindfulness jak również innej tradycji medytacyjnej przez nauczyciela medytacji lub udział w 1-rocznym Programie Praktyki Formalnej Mindfulness, którą oferujemy kandydatom na nauczycieli MBSR, nie mającym własnej grupy medytacyjnej i nauczyciela
 • regularna praktyka własna
 • ukończone 30 lat.

Program Studium Nauczycielskiego MBSR

Program stanowi wyzwanie, zobowiązuje uczestnika nie tylko do rozwijania własnej praktyki i kultywowania postawy uważności w swoim życiu, ale i do wypełnienia szeregu wymagań programowych oraz samodyscypliny w dalszej działalności zawodowej.

 • kładzie nacisk na pogłębienie własnej praktyki medytacji jako podstawy do nauczania innych
 • daje możliwość współpracy z certyfikowanymi nauczycielami i mentorami w ramach sieci polskiej i europejskiej nauczycieli MBSR rekomendowanych przez The Institute for Mindfulness Based Approaches
 • pozwala na intensywną współpracę między studentami, jak również na współpracę z kadrą wykładowców.

Uczestnicy

 • praktykują i uczą się prowadzić formalne ćwiczenie uważności, takie jak: skanowanie ciała, medytacja w pozycji siedzącej, czy uważny ruch inspirowany jogą
 • praktykują i uczą się prowadzić również nieformalne ćwiczenia treningu uważności
 • gruntownie omawiają i ćwiczą, w celu zdobycia doświadczenia, już podczas kursu nauczycielskiego oraz wyrabiania standardów dydaktycznych wspólnych dla całej grupy
 • tworzą własne nagrania dla każdego z głównych ćwiczeń z programu pod superwizją swoich Mentorów
 • przeprowadzają osobiście ośmiotygodniowy trening MBSR podlegających zarówno superwizji grupowej jak indywidualnej
 • zdobywają umiejętności dydaktyczne niezbędne do uczenia medytacji uczestników kursów MBSR, wspierania i motywowania ich w procesie rozwijania uważności
 • otrzymują materiały i wskazówki merytoryczne, które stanowią podstawę programu
 • są wspierani w poszukiwaniu własnej tożsamości jako nauczyciela MBSR
 • zobowiązani do realizacji praktyki tak jak ich kursanci podczas prowadzonych przez siebie kursów.

Organizacja Studium i prowadzący

Studium składa się z siedmiu seminariów szkoleniowych (3-4 dni, razem 26 dni) oraz 6-dniowego odosobnienia. Łącznie obejmuje 32 dni szkoleniowe. Cały tok szkolenia realizowany jest w okresie około 18 miesięcy. Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej, seminaria stacjonarne odbywają się w Warszawie, odosobnienie w miejscu wskazanym przez Instytut.
Zajęcia są prowadzone przez międzynarodowy zespół wykładowców należący do kadry szkoleniowej The Institute for Mindfulness Based Approaches z Niemiec, Holandii, Irlandii, Polski. Instytut zapewnia tłumaczenie zajęć prowadzonych po angielsku na język polski. Szkolenie kończy się certyfikatem nauczycielskim MBSR uznawanym w Europie i w USA. 

Koszt udziału w Studium Nauczycielskim to równowartość 4.350 euro netto + 23% VAT oraz dodatkowa opłata za akomodację i wyżywienie podczas odosobnienia. Możliwa jest płatność ratalna. Forma i zasady płatności są uzgadniane z każdym studentem indywidualnie podczas podpisywania umowy edukacyjnej.

Terminy 10. edycji Studium Nauczycielskiego MBSR (wrzesień 2024 – marzec 2026)

Zjazd 1. – 26.09.2024 – 29.09.2024

Zjazd 2. – 28.11.2024 – 01.12.2024

Zjazd 3. – 20.02.2025 – 23.02.2025

Zjazd 4. – 24.04.2025 – 27.04.2025

Odosobnienie – 10.06.2025 – 15.06.2025

Zjazd 5 – 21.08.2025 – 24.08.2025

Zjazd 6. – 10.10.2025 – 12.10.2025

Zjazd 7. – 06.03.2026 – 08.03.2026

Proces rekrutacji

Przejdź proces rekrutacji na który składają się następujące etapy: 

 • wypełnienie formularza rekrutacji wstępnej
 • weryfikacja warunków uczestnictwa
 • spotkanie zdalne z Kierowniczką Studium oraz Mentorką, w celu omówienia predyspozycji kandydata, ewentualne wspólne zaplanowanie formy realizacji niespełnionych warunków
 • uzgodnienie warunków i terminów płatności, podpisanie umowy edukacyjnej.