www.tim.edu.pl

W Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży pomagamy uczniom w rozwijaniu talentów i wspieramy w pokonywaniu szkolnych trudności. Na naszych kursach stawiamy na relacje nauczyciela z uczniem, wiemy że, spotkanie z pedagogami pełnymi pasji to najlepsza zachęta do zdobywania wiedzy. 

Uczymy nieszablonowo, szukamy najmocniejszych stron, wydobywamy drzemiący w dzieciach potencjał. Szanujemy prawo do uczenia się we własnym tempie. Na równi stawiamy inteligencję teoretyczną i emocjonalną. To co nas wyróżnia to holistyczne podejście do edukacji, dbałość o rozwój umiejętności miękkich oraz inteligencji emocjonalnej. W związku ze współpracą z Polskim Instytutem Mindfulness w projekcie „Uważna szkoła” pragniemy zachęcić środowisko szkolne do praktykiuważności,która stanowi niezwykle skuteczne narzędzie rozwojowe, antystresowe oraz wzmacniające koncentrację i pamięć.

Beneficjentami projektu są zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Nabywając nowe kompetencje, uczestnicy projektu mają okazję wdrożyć je w proces dydaktyczny i doświadczyć ich owocnego wsparcia w budowaniu dobrostanu. W długofalowej perspektywie uważność w praktyce zapobiega uzależnieniom wśród młodzieży i wypaleniu zawodowemu nauczycieli.

Pandemia i jej skutki spotęgowały zapotrzebowanie na praktykowanie uważności, która oferuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami, i dzięki której buduje się odporność psychiczną oraz emocjonalną stabilność. Współczesna cyfrowa rzeczywistość wymaga, szczególnie wśród młodych ludzi, wyrobienia zdrowych nawyków higieny emocjonalnej i kompetencji społecznych. Przeciążeni bodźcami świata wirtualnego, często uzależnieni od mediów społecznościowych, nie rozwijają umiejętności samokontroli i samoregulacji oraz tracą umiejętność koncentracji. Przesłanie starożytnej delfickiej maksymy „Gnothi seauton”nigdy nie było tak pilne jak w obecnych czasach.

%d bloggers like this: