UWAŻNA SZKOŁA – trening redukcji stresu szkolnego dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

TERMINY ZAJĘĆ ONLINE W ROKU SZKOLNYM 2023/24

SEMESTR ZIMOWY – GRUPA I – 19.09.-07.11.2023 w godz: 18:00-20:00
SEMESTR ZIMOWY – GRUPA II – 04.10.-29.11.2023 w godz: 8:00-10:00
SEMESTR ZIMOWY – GRUPA III – 04.10.-29.11.2023 w godz: 18:00-20:00

SEMESTR LETNI – GRUPA I – 09.01.-27.02.2024 w godz: 18:00-20:00
SEMESTR LETNI – GRUPA II – 10.01.-28.02.2024 w godz: 18:00-20:00

O PROJEKCIE UWAŻNA SZKOŁA

Projekt UWAŻNA SZKOŁA został przeprowadzony w 2021-22 roku w formie pilotażu wprowadzenia do klas VI – VIII szkół podstawowych programu Czas na Uważność, cyklu nowatorskich zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uniwersalnej, prowadzonych na 12 godzinach wychowawczych. 

Placówek

Nauczycieli, psychologów i pedagogów

Uczniów

Rezultaty pilotażu pokazały, że UWAŻNA SZKOŁA jest odpowiedzią na ważne potrzeby współczesnej edukacji w Polsce i przykładem nowoczesnego kompleksowego spojrzenia na promocję i profilaktykę zdrowia psychicznego. Ma dla całego środowiska szkolnego podwójny potencjał. Kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u młodzieży w wieku 13-15 lat zwiększając umiejętność regulowania uwagi i poziom samoregulacji emocjonalnej uczniów, oraz stanowi istotny element wsparcia nauczycieli i przeciwdziałania ich wypaleniu zawodowemu. Przygotowuje w sposób profesjonalny kadrę pedagogiczną do samodzielnego prowadzenia zajęć uważności z młodzieżą. 

W badaniu ewaluacyjnym programu Czas na Uważność nauczyciele badali dynamikę zmiany klimatu w klasie objętej programem i dostrzegali wyraźną poprawę u uczniów w takich aspektach jak: koncentracja i skupienie uwagi, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywanie konfliktów, współpraca z nauczycielem.

Z kolei po 8-tyg. treningu redukcji stresu szkolnego nauczycieli MBTT  (Mindfulness-Based Teacher Training), rozwijania uważności jako kompetencji osobistej nauczyciele docenili pozytywną zmianę samopoczucia i postaw. Trening pozwolił im na zwiększenie: życzliwości i zrozumienia dla siebie i innych, świadomości swoich myśli i emocji oraz umiejętność dbania o swoje potrzeby i uważnego porozumienia się. Większość absolwentów treningu MBTT (82%) uznała, że trening jest zdecydowanie godny polecenia innym nauczycielom, pedagogom i psychologom.

CEL

UWAŻNA SZKOŁA ma na celu promocję zdrowia psychicznego i redukcji stresu szkolnego wśród nauczycieli i uczniów dzięki rozwijaniu uważności dla ich szczęśliwego, zdrowego, sprawnego funkcjonowania i konstruktywnego radzenia sobie z problemami i trudnościami poprzez:

  • zapewnienie dostępu dla wszystkich uczniów do działań pomocowych i prewencyjnych szkoły w obszarze troski o zdrowie psychiczne przyszłych pokoleń Polaków 
  • rozwój uważności wśród młodzieży w aspekcie profilaktyki uniwersalnej
  • profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli i wyposażenie ich w konkretne narzędzia do regularnego dbania o swój dobrostan
  • wdrażanie nowatorskiego podejścia do uważności jako kompetencji życiowej
  • budowanie sieci szkół UWAŻNA SZKOŁA

ETAPY PROJEKTU

1. Program redukcji stresu szkolnego nauczycieli MBTT (Mindfulness-Based Teacher Training) jest autorskim podstawowym treningiem rozwijania uważności jako kompetencji osobistej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Jest realizowany w formie 8-tygodniowego kursu (8 spotkań po 2h). 

Kierowany jest do nauczycieli każdego poziomu edukacji, pedagogów i psychologów, którzy są zainteresowani rozwijaniem uważności i praktycznym zastosowaniem tej umiejętności w kontekście szkolnym. MBTT łączy elementy praktyki mindfulness i compassion (uważności i współczucia).

Zakłada samodzielną regularną praktykę między spotkaniami. Jest osadzony w realiach zawodowych nauczycieli pod kątem merytorycznym i praktycznym. Uwzględnia specyfikę pracy w edukacji na bazie najnowszej wiedzy popartej badaniami neuronaukowymi, by zapewnić optymalne rozwiązania i praktyki dostosowane do ich codziennej pracy. 

Treningi redukcji stresu szkolnego nauczycieli MBTT prowadzone są online przez autorki UWAŻNEJ SZKOŁY i programu MBTT Małgorzatę Jakubczak i Bognę Gąsiorowską, mające międzynarodowe kwalifikacje i bogate doświadczenie w prowadzeniu programów opartych na uważności (MBSR, MBCL) oraz wieloletnią praktykę własną. 

Dzięki temu UWAŻNA SZKOŁA koncentruje się przede wszystkim na praktycznych, sprawdzonych rozwiązaniach, których skuteczność potwierdzają wyniki wielu badań naukowych wskazując na długotrwałe efekty programów edukacyjnych rozwijania uważności zarówno u prowadzących zajęcia nauczycieli jak i uczniów na całym świecie. Tym samym odpowiada na potrzeby nauczycieli wyposażając ich w kompleksowe narzędzia do pracy z uczniami i prowadzenia programu Czas na Uważność z młodzieżą w wieku 13-15 lat.

2. Program Czas na Uważność powstał by pomóc nastolatkom (13-15 lat) w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego, samoregulacji emocji, redukcji stresu w pandemicznej i postpandemicznej rzeczywistości oraz rozwinięciu kompetencji intra i interpersonalnych służących lepszej koncentracji, dobrostanowi, wzmocnieniu funkcji poznawczych, lepszemu radzeniu sobie w relacjach społecznych oraz budowaniu ich odporności i sprężystości psychicznej dzięki rozwijaniu uważności. Został opracowany na bazie programu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), którego wysoka skuteczność została potwierdzona wynikami prowadzonych od 40 lat badań naukowych. 

 

KORZYŚCI

dla nastolatków:

 • lepsza koncentracja i pamięć
 • wzrost poczucia własnej wartości
 • rozwój kreatywności
 • lepsze zdrowie i odporność
 • wzrost energii do działania, uprawiania sportu, aktywnego wypoczynku
 • lepsze radzenie sobie z emocjami i stresem
 • budowanie prawidłowych relacji społecznych.

dla pedagogów, nauczycieli, psychologów szkolnych:

 • dodatkowe kompetencje w procesie awansu zawodowego
 • wzbogacenie narzędzi do pracy wychowawczej
 • certyfikat
 • rozszerzenie działań wychowawczych o rozwój kompetencji intra- i interpersonalnych uczniów
 • integracja klasy i wzmocniony klimat zaufania
 • profilaktyka wypalenia zawodowego.

dla szkoły:

 • wzmocnienie kompetencji osobistych i zawodowych grona pedagogicznego
 • unikatowy szkolny program profilaktyki uniwersalnej
 • obniżenie ryzyka następstw chronicznego stresu szkolnego (w tym: absencji chorobowej uczniów; chorób psychosomatycznych, depresji i ich konsekwencji; problemów z nauką spowodowanych brakiem koncentracji i zaburzeniami pamięci; zaburzeń zachowania, zachowań ryzykownych i uzależnień).

 

Absolwenci UWAŻNEJ SZKOŁY uzyskują:

 • certyfikat Realizatora Uważnej Szkoły uprawniający do prowadzenia zajęć w ramach programu Czas na uważność
 • możliwość długofalowego wsparcia ze strony autorek projektu dzięki indywidualnym mentoringom i konsultacjom w obszarze rozwijania własnej praktyki uważności.

Udział w minimum 7 zajęciach treningu podstawowego MBTT gwarantuje ukończenie i uzyskanie certyfikatu Realizatora Uważnej Szkoły.

Materiały do realizacji programu Czas na uważność są dostępne wyłącznie dla absolwentów treningu podstawowego MBTT.

CENA:

Koszt przygotowania realizatora programu Czas na Uważność wynosi 1350 PLN (netto + 23 % VAT) za osobę i obejmuje:

1. Trening podstawowy redukcji stresu szkolnego dla nauczycieli MBTT (Mindfulness-Based Teacher Training) 

 • materiały szkoleniowe
 • nagrania praktyk do samodzielnej regularnej pracy między sesjami

2. Program Czas na Uważność 

 • materiały dydaktyczne dla nauczycieli (scenariusze lekcji, wskazówki do realizacji, instrukcje ćwiczeń, nagrania)
 • materiały dydaktyczne dla uczniów (notes ćwiczeń, nagrania) 

Notesy ćwiczeń dla uczniów w formie papierowej są dostępne w cenie 10 PLN (netto + 23% VAT) za osobę. 

TERMINY ZAJĘĆ ONLINE W ROKU SZKOLNYM 2023/24

SEMESTR ZIMOWY – GRUPA I – 19.09.-07.11.2023 w godz: 18:00-20:00
SEMESTR ZIMOWY – GRUPA II – 04.10.-29.11.2023 w godz: 8:00-10:00
SEMESTR ZIMOWY – GRUPA III – 04.10.-29.11.2023 w godz: 18:00-20:00

SEMESTR LETNI – GRUPA I – 09.01.-27.02.2024 w godz: 18:00-20:00
SEMESTR LETNI – GRUPA II – 10.01.-28.02.2024 w godz: 18:00-20:00

Bogna Gąsiorowska
W latach 2019-2023 zasiadała w Radzie, Zarządzie i pełniła funkcję Prezeski Polskiego Instytutu Mindfulness, certyfikowana nauczycielka kursów MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) i MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living), mentorka, absolwentka Psychologii Pozytywnej UW, certyfikowana trenerka biznesu, Family-lab i FRIS® (style myślenia i działania), prelegentka, współautorka artykułu naukowego Transforming 21st-century Leader Competencies by Developing Mindfulness. Współautorka kursu redukcji stresu szkolnego dla nauczycieli MBTT (Mindfulness-Based Teacher Training) i ogólnopolskiego projektu UWAŻNA SZKOŁA – wdrażania uważności w polskiej edukacji. Jej zainteresowania koncentrują się na wspieraniu rozwoju uważnego przywództwa w organizacjach i działaniach budujących dobrostan psychiczny pracowników dzięki wdrażaniu programów opartych na uważności.

Małgorzata Jakubczak
Pedagożka, specjalistka w zakresie doskonalenia umiejętności psychospołecznych osób dorosłych, z doświadczeniem w systemie doskonalenia nauczycieli. Pracując jako specjalistka w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (Ministerialny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) w latach 2005-2009, wdrażała autorski program Porozumienie w szkole implementujący zasady NVC (porozumienie bez przemocy) do rzeczywistości szkolnej. Nauczycielka mindfulness, certyfikowana w 2009 r. Obecnie mentorka i wykładowczyni w The Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA). Założycielka i prezes zarządu Polskiego Instytutu Mindfulness, jedynej w Polsce instytucji certyfikującej profesjonalnych nauczycieli mindfulness kursów MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Współautorka programu MBTT (Mindfulness-Based Teacher Training).

nasi partnerzy

Magdalena Daniłoś

Nikolay Kirov

Sebastian Chrzanowski-Sawicki

Mikołaj Marcela

Dagmara Jakubczak

Elżbieta Stelmach

Iwona Bobrowska-Budny

Marzena Jasińska

Kira Sukhoboichenko