Projekt Uważna Szkoła Polskiego Instytutu Mindfulness jest adresowany do pracowników edukacji – głównie do Dyrektorów, Nauczycieli, Pedagogów i Psychologów Szkół Podstawowych zainteresowanych wdrożeniem kompleksowego dostosowanego do potrzeb i możliwości rozwojowych nastolatków programu „Czas na UWAŻNOŚĆ” dedykowanego dla uczniów klas VI-VIII.

Beneficjentami Projektu mogą również być pracownicy innych placówek edukacyjnych, psychologiczno-pedagogicznych, terapeutycznych, środowiskowych, wychowawczych czy kulturalno-oświatowych przeznaczonych dla młodzieży w wieku 13-15 lat.

Celem Projektu jest przeszkolenie i przygotowanie wykwalifikowanej kadry nauczycieli do samodzielnego prowadzenia programu rozwijania uważności i redukcji stresu „Czas na UWAŻNOŚĆ” w placówkach edukacyjnych oraz zapewnienie kompletu materiałów merytoryczno-dydaktycznych umożliwiających profesjonalną realizację programu.

Celem programu „Czas na UWAŻNOŚĆ” jest pomoc młodszym nastolatkom w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego, samoregulacji emocji, redukcja stresu w postpandemicznej rzeczywistości oraz rozwinięcie kompetencji intra i interpersonalnych służących lepszej koncentracji, dobrostanowi i budowaniu ich odporności i sprężystości psychicznej dzięki rozwijaniu uważności.

Jest coraz więcej dowodów na to, że uważność poprawia jakość uczenia się. Jeśli dla dorosłych uważność okazuje się przydatna, to dzieciom jest ona wręcz niezbędna. Mózg i system nerwowy dziecka rozwijają się i ich wrażliwość na negatywne skutki stresu jest znacznie większa.  Jest rzeczą pierwszej wagi, by stymulować u dzieci i wspierać ich naturalną dobroć i szczerość oraz ich naturalną skłonność do bycia obecnym – dzieci są przecież przyszłością świata.
Jon Kabat-Zinn

Program „Czas na UWAŻNOŚĆ” składa się z 12 cotygodniowych zajęć z uczniami klas VI-VIII realizowanych metodami aktywnymi. Proces redukcji stresu i rozwijania uważności zajmuje 3 miesiące i zakłada samodzielną aktywność uczestników również pomiędzy spotkaniami.

Dołącz do nas! Zgłoś się za pomocą formularza on-line TUTAJ.

%d bloggers like this: