Uważne przywództwo to kompetencja przyszłości, która pozwala liderom efektywnie funkcjonować w pełnym wyzwań i zmienności świecie VUCA dzięki temu, że potrafią oni kierować uwagę w trzech kierunkach: na siebie, na innych oraz na to, co dzieje się wokół.
Uważność rozwija umiejętności intra- i interpersonalne, zwiększa odporność psychiczną w obliczu działań pod presją czasu i wyniku, zdolność racjonalnego myślenia i kreatywność co pozwala na szybkie podejmowanie bardziej racjonalnych innowacyjnych decyzji i budowanie przewagi konkurencyjnej. Pomaga również zadbać o współpracowników oraz o swój dobrostan dzięki czemu może być ważnym elementem profilaktyki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i redukcji stresu. W artykule przyjęto podejście oparte na dowodach (evidence based approach), które ze względu na status badawczy implikuje możliwość podjęcia praktycznych interwencji pozytywnych z wykorzystaniem solidnych podstaw teoretycznych i udokumentowanych wyników badań empirycznych.
A doświadczenie certyfikowanego nauczyciela mindfulness w tym procesie jest bezcenne:)

Zapraszamy do lektury artykułu w czasowpismie naukowym SGH e-mentor  http://www.e-mentor.edu.pl/eng/article/index/number/82/id/1445 

Autorka: Bogna Gąsiorowska

%d bloggers like this: