Szef, który motywuje, doradza, zwraca uwagę na to, jak pomóc w osiągnięciu jakiegoś celu, a nie tylko rozlicza z efektów… brzmi jak marzenie? A jednak… W zdobywaniu takich kompetencji może pomóc mindfulness. 

Co to znaczy być uważnym liderem?

To przywódca, który potrafi kierować swoją uwagą w trzech kierunkach: na siebie, na innych oraz na to, co dzieje się wokół. Pielęgnowanie uważnośności rozwija umiejętności zarówno intra, jak i interpersonalne, zwiększa odporność psychiczną w sytuacjach pracy pod presją czasu, a także zwiększa zdolność racjonalnego i kreatywnego myślenia. To z kolei pozwala podejmować szybkie decyzje. 

Do tego uważny lider dba o swoich współpracowników, będąc świadomy ich różnorodności, indywidualnych cech charakteru i talentów. Korzysta z tego, wzmacniając ich cechy i w oparciu o wyjątkowość buduje zespół zróżnicowany i niepowtarzalny. 

A w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystanie z praktyk uważności pozwala zredukować stres i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.