Warunki rekrutacji i udziału w szkoleniu

Ważne! Jeśli chcesz zostać nauczycielem medytacji musisz być praktykiem medytacji. To oznacza, że medytacja jest Twoją drogą już od jakiegoś czasu, jest stałym elementem Twojej codzienności. Nauczyciel medytacji to osoba, która bierze odpowiedzialność za pracę z umysłem swoich kursantów – a to oznacza, że sama praktykuje codziennie.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KURSU NAUCZYCIELSKIEGO MBSR?

Studium Nauczycielskie nie jest skierowane  do osób, które:

  • chcą się nauczyć medytacji
  • chcą wraz z kursem nauczycielskim rozpocząć stałą praktykę medytacyjną.

 1. Ukończ kurs Mindfulness Based Stress Reduction w roli uczestnika.

Ważne!

Jeśli jeszcze nie uczestniczyłaś/łeś w kursie MBSR – znajdź grupę, która rusza w dogodnym dla Ciebie terminie ale zanim potwierdzisz swój udział:

  • Zapytaj nauczyciela o listę certyfikowanych nauczycieli, na której jest umieszczone jej/jego nazwisko. Takie listy publikują instytucje szkolące oraz organizacje zawodowe nauczycieli MBSR, ew. poproś o pokazanie certyfikatu, spytaj o jej/jego proces edukacyjny (standardy międzynarodowe przewidują minimum 250 godzin edukacyjnych w procesie certyfikacji).
  • Upewnij się, czy dostaniesz zaświadczenie po ukończeniu kursu.
  • Zaangażuj się w trening z intensywnością przewidzianą w programie – minimum 40 minut własnej praktyki dziennie.

2. Sprawdź, czy spełniasz pozostałe warunki udziału w szkoleniu nauczycielskim.

Czy medytujesz regularnie i czy  może to potwierdzić Twój nauczyciel?

Czy masz wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, medycznych, zdrowotnych lub społecznych? Czy masz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, zajęć psychoedukacyjnych ect.

Czy masz ukończone 30 lat?

3. Przygotuj potwierdzenie swojej praktyki medytacyjnej.

Mamy na myśli formalną praktykę w nurcie Mindfulness lub inną regularną formę medytacji – minimum 1,5 roku przed szkoleniem.

Regularna praktyka to minimum 5 razy w tygodniu po minimum 30 minut + bezpośredni kontakt z doświadczonym nauczycielem medytacji. Praktyka powinna być potwierdzona przez Kandydata oświadczeniem wydanym przez jego/jej nauczyciela medytacji.

Jeśli należysz do jakieś grupy medytujacej regularnie z nauczycielem w dowolnej tradycji (w tym buddyjskiej, chrześcijańskiej, innej religii itp) – po prostu kontynuuj, bierz udział w różnych formach praktyki, w tym odosobnieniach, pogłębiaj doświadczenie medytacyjne. Porozmawiaj z nauczycielem o swoich planach.

Jeśli nie masz doświadczeń medytacyjnych poza mindfulness po kursie MBSR – rozważ udział w Programie Praktyki Formalnej, którą oferujemy kandydatom na nauczycieli MBSR, nie mającym własnej grupy medytacyjnej i nauczyciela. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

3. Zapoznaj się z warunkami organizacyjnymi następnej edycji Studium Nauczycielskiego MBSR.

4. Sprawdź możliwość zaangażowania
swojego czasu i uwagi w czasie ok.18 miesięcy od rozpoczęcia następnej edycji Studium Nauczycielskiego MBSR, ewentualnie zarezerwuj sobie przestrzeń na
intensywne doświadczenia związane ze szkoleniem, nie podejmując na ten okres innych absorbujących planów i zobowiązań.

5. Zaplanuj w swoim budżecie środki na opłacenie szkolenia, sprawdź możliwości, ew. zawczasu rozpocznij gromadzenie środków.