Warszawa, 27 stycznia 2020

Małgorzata Jakubczak oraz Fundacja Polski Instytut Mindfulness (KRS: 0000807270) wyjaśniają, w związku z oświadczeniem opublikowanym w dniu 25.11.2019r. na stronie internetowej https://www.polski-instytut-mindfulness.pl/zmiany-w-fundacji/, że Pani Agnieszka Guzicka nie ma związku z podjętymi przez Małgorzatę Jakubczak czynnościami związanymi z zakończeniem działalności Fundacji Polski Instytut Mindfulness POLIM oraz działaniami zmierzającymi do rozpoczęcia działalności przez nowo utworzoną Fundację Polski Instytut Mindfulness. Faktem jest, że Agnieszka Guzicka złożyła propozycję zwołania Zgromadzenia Fundatorek w celu podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji. Nie jest jednak prawdą, że „wejście w fazę zamykania” działalności Fundacji Polski Instytut Mindfulness POLIM oraz inne opisane w oświadczeniu opublikowanym w dniu 25.11.2019 r. działania były zgodne z życzeniem Agnieszki Guzickiej.

Warszawa, dnia 25 listopada 2019

Szanowni Państwo, Nauczyciele MBSR, Uczestnicy naszych szkoleń, Przyjaciele i Sympatycy „Fundacji Polski Instytut Mindfulness POLIM”!

Nieustannie doświadczamy zmienności życia. Różnie reagujemy na zmiany, jednak doświadczenie pokazuje, że zazwyczaj stanowią one okazję rozwoju – dostarczają nam nowych wyzwań i szans.

Na „Fundację Polski Instytut Mindfulness POLIM” również przyszła pora zmian organizacyjnych. Wobec formalnych przeszkód w dalszym jej funkcjonowaniu i realizowaniu celów statutowych weszliśmy teraz w fazę zamykania jej działalności. Statut tej organizacji uniemożliwia dalsze prawidłowe funkcjonowanie organizacji bez najważniejszego organu podejmującego kluczowe decyzje dotyczące Fundacji.

Aby ochronić dorobek i umożliwić kontynuację dotychczasowych projektów w październiku 2019 założyłam nową fundację, pod nazwą Polski Instytut Mindfulness (KRS 0000807270). Obecny statut zabezpiecza działanie organizacji również w losowych przypadkach uniemożliwiających osobiste zaangażowanie Fundatorki.

Cele Instytutu i formy ich realizacji, nasze główne programy pozostają bez zmian. Będziemy je nadal realizować w oparciu o zasady praktyki mindfulness dbając o profesjonalizm i najwyższe standardy naszych działań.

Aby podkreślić ciągłość naszej historii – zachowamy dotychczasowe logo i media.

Dotychczasową misję promowania Mindfulness w Polsce poprzez szkolenie i doskonalenie kadr – nauczycieli MBSR i MBCL będziemy realizować w nowej organizacji. Jej władze stanowią:

Rada Fundacji w składzie: Dawid Bednarski, Katarzyna Błachiewicz-Koryga, Bogna Gąsiorowska.

Zarząd w składzie: Małgorzata Jakubczak, Kamila Sidor, Zuzanna Ziomecka.

Obecnie świętujemy zmianę i jednocześnie analizujemy nasze dotychczasowe sukcesy i błędy, żegnamy osoby dziękując im za ich wkład, które wraz z rozwiązaniem „Fundacji Polski Instytut Mindfulness POLIM” przestają pełnić swoje dotychczasowe funkcje.

Agnieszce Guzickiej dziękuję za to, że współzałożyła ze mną  „Fundację Polski Instytut Mindfulness POLIM” i angażowała się w jej działania w latach 2012-2017.

Monice Witkowskiej dziękuję za działanie w Zarządzie Fundacji, pracę przy koordynacji Studium Nauczycielskiego MBSR w latach 2017-2019, organizację Studium Nauczycielskiego MBCL w roku 2019, za jej zaangażowanie w konferencję Mindfulness w biznesie w 2017 roku, w projekt „PAUZA”. Doceniam szerokie horyzonty  i pragnienie rozwoju.

Emilii Kędziorek dziękuję za działanie w Radzie Fundacji, redagowanie Mindlettera – naszego comiesięcznego biuletynu informacyjnego, którego była Naczelną w latach 2015-2018, wkład w zawartość i jakość naszej strony internetowej, pracę nad wszystkim dotychczasowymi edycjami kwartalnika „PAUZA”. Doceniam rzetelność, bystrość umysłu i talenty redakcyjne.

Jolancie Tadeusiak dziękuję za działanie w Radzie Fundacji, pracę wykładowcy w Studium Nauczycielskim MBSR oraz prowadzenie mentoringu dyplomowego dla nauczycieli MBSR w procesie certyfikacji, również za znaczący wkład w konferencje, które organizowaliśmy wraz z Campusem Google w latach 2016 i 2017. Doceniam rzetelność, precyzję myślenia oraz wciąż rosnące kompetencje zawodowe.

Studentom, Przyjaciołom i Sympatykom dziękuję za udział w naszych projektach, zaufanie i zaangażowanie.

To Wy nadajecie sens naszej pracy!

Zapraszamy Was do dalszych wspólnych działań na rzecz rozwoju Mindfulness. Do zobaczenia na szkoleniach, treningach i odosobnieniach.

Małgorzata Jakubczak

Fundatorka i Prezeska Zarządu Fundacji Polski Instytut Mindfulness

%d bloggers like this: