Poniższa Polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej Fundacji Polski Instytut Mindfulness pod adresem https://www.polski-instytut-mindfulness.pl.

Administratorem strony jest  Polski Instytut Mindfulness  z siedzibą w Warszawie:

Puławska 77 lok. U.5, 02-595 Warszawa

NIP: 113 300 49 02 KRS: 0000807270, zwana dalej Instytutem.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@polim.pl

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych użytkownika strony (zwanego dalej użytkownikiem) jest Instytut.

2. Użytkownik strony może przekazywać swoje dane osobowe Instytutowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie (formularz zapisu na newsletter oraz formularz kontaktowy).

3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

4. Dane przekazane Instytutowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania użytkownikowi newslettera.

5. W ramach newslettera dane użytkownika mogą być przetwarzane przez Instytut w celach marketingu usług (np. informacje n. t. konferencji, seminariów, warsztatów, treningów itp.) lub produktów własnych oraz marketingu usług i produktów partnerów Instytutu.

6. Kontaktując się z Instytutem za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym formularza kontaktowego), użytkownik przekazuje Instytutowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu.

7. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

8. Instytut gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

9. Instytut nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: 

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

11. Instytut informuje użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter są powierzane nastepującym podmiotom:

  • firmie ZENBOX Sp. z o.o., adres siedziby: Częstochowa (42-200), Dąbrowskiego 7,  KRS: 0000414281, NIP: 9492191021, REGON: 242888558, – celem przechowywania danych na serwerze;
  • spółce Freshmail z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393 – celem obsługi newslettera.

Podmioty ten gwarantują poufność danych zapisywanych w ich bazach.

Prośbę o dostęp do danych można uzyskać przez wysłanie zapytania na stronie: https://www.polski-instytut-mindfulness.pl/prosba-o-dostep-do-danych/

 

Pliki cookies

1. Instytut wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), służące identyfikacji przeglądarki internetowej użytkownika.

2. Informacja na temat stosowania plików cookies wyświetlana jest użytkownikowi przy pierwszej wizycie na stronie. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

3. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies służą do celów statystycznych, jak również prezentowania odpowiednich treści. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

4. Użytkownik może tak skonfigurować przeglądarkę internetową, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Instytut informuje, że w takiej sytuacji korzystanie ze strony przez użytkownika może być utrudnione.