POLSKI INSTYTUT MINDFULNESS

 

  • Misją Instytutu jest upowszechnianie w Polsce Mindfulness i szerokiego spectrum jej zastosowań w profilaktyce i ochronie zdrowia, promocji zdrowia psychicznego, edukacji, opiece społecznej, zarządzaniu zasobami ludzkimi i w pokrewnych dziedzinach.
  • Realizujemy ją poprzez szkolenie i doskonalenie kadr profesjonalistów w Studium Nauczycielskim MBSR  (Mindfulness Based Stress Reduction) MBCL ( Mindfulness Based Compassionate Living) oraz wspieranie ich w kultywowaniu praktyki Mindfulness.
  • Obok podstawowego certyfikowanego programu kształcenia nauczycieli MBSR, dającego uprawnienia do prowadzenia kursów MBSR w całej Europie i USA realizujemy programy specjalistyczne, rozwijające kompetencje zawodowe i osobiste adeptów Mindfulness.
  • Organizujemy konferencje, seminaria, warsztaty, treningi i odosobnienia medytacyjne. Są one adresowane do nauczycieli MBSR i MBCT, praktyków oraz osób zainteresowanych Mindfulness zawodowo i prywatnie. Opracowywanie i realizowanie naszych programów szkoleniowych odbywa się we współpracy z wiodącymi specjalistami w tej dziedzinie.

ZESPÓŁ FUNDACJI

ZARZĄD

Stanowimy zespół osób widzących wartość w rozpowszechnianiu Mindfulness, doceniających ogromny potencjał zmian, jaki jest z nią związany zarówno w kontekstach osobistych jak i społecznych. Bardzo cenimy naszych partnerów i wolontariuszy, którzy razem z nami propagują Mindfulness. Jeśli masz pomysły i energię do wspólnych działań – odezwij się do nas.

Bogna Gąsiorowska

Prezes Zarządu

Agnieszka Rutkowska

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Sowa

Wiceprezes Zarządu

RADA

WSPÓŁPRACUJĄ

MENTORZY

Każdy nauczyciel MBSR potrzebuje Mentora, z którym może konsultować swoje doświadczenia pod względem merytorycznym/dydaktycznym.Kluczowym czynnikiem umożliwiającym rozwój nauczycieli MBSR jest stałe pielęgnowanie i pogłębianie własnej praktyki oraz postawy uważności. Tylko wtedy możemy w sposób spójny przeprowadzać innych przez program MBSR i uczyć poprzez swoją postawę.

CERTYFIKOWANI NAUCZYCIELE MBSR

Nauczyciele  MBSR, wyszkoleni w Studium Nauczycielskim POLIM kierują się  zasadami Kodeksu Etycznego:

 Kultywują własną praktykę Mindfulness, reprezentują ją swoją postawą i zachowaniem.

• W czasie prowadzenia kursu MBSR realizują zestaw ćwiczeń przewidziany programem.
• Wykazują uważność  i współczucie w stosunku do siebie samych i innych osób.
• Dbają o dobre imię nauczycieli Mindfulness.

 Charakteryzują się profesjonalizmem podczas realizacji kursów MBSR.

• Zachowują uczciwość i poufność w relacji z klientem
• Rzetelnie przedstawiają informacje o swoich kwalifikacjach, doświadczeniach i certyfikatach.
• Informują potencjalnych uczestników o zawartości programu, formie, wymogu własnej praktyki, czasie trwania i koszcie kursu MBSR.
• Zobowiązują się realizować kursy zgodnie z zasadami i podstawą programową nauczaną Studium Nauczycielskim MBSR POLIM.

 

 Ustawicznie rozwijają swoje kompetencje osobiste i zawodowe.

•  Korzystają ze wsparcia z Mentorów.
• Biorą udział w treningach i odosobnieniach medytacyjnych.

  • Uczestniczą w różnych formach  szkolenia i doskonalenia.

Dbają o najwyższe standardy  w swoich działaniach.

Dodatkowo każdy nauczyciel MBSR może skorzystać z konsultacji w ionnych językach u Mentorów  Institute for Mindfulness-Based Approaches/IMA.

Nils Altner – Niemcy
0049-2054-9 38 45 23
n.altner@web.de

Małgorzata Jakubczak – Polska
0048-600 837 898
info@polim.pl

Sagra Hannich – Niemcy
+49 (0) 40 / 278 897 88
info@sagra-hannich.de

Frits Koster – Holandia
0033-6190-43565
info@fritskoster.nl

Gunter Widmer-Wolter – Szwajcaria
0041-79-377-6310
praxis@gundawolter.ch

Gunther Hudasch – Niemcy
0049-30 79 70 28 85
gh@achtsamkeitstraining.com

Katharina Meinhard – Niemcy
0049-351-2682449
info@yoga-schule-dresden.de