Warunki rekrutacji i udziału w szkoleniu

Ważne! Jeśli chcesz zostać nauczycielem medytacji musisz być praktykiem medytacji. To oznacza, że medytacja jest Twoją drogą już od jakiegoś czasu, jest stałym elementem Twojej codzienności. Nauczyciel medytacji to osoba, która bierze odpowiedzialność za pracę z umysłem swoich kursantów – a to oznacza, że sama praktykuje codziennie.

Program

szkolenia nauczycieli MBSR stanowi wyzwanie, zobowiązuje uczestnika nie tylko do rozwijania własnej praktyki i kultywowania postawy uważności w swoim życiu, ale i do wypełnienia szeregu wymagań programowych oraz samodyscypliny w dalszej działalności zawodowej.

Ważne aspekty szkolenia nauczycieli MBSR:

 • Program szkolenia kładzie nacisk na pogłębienie własnej praktyki medytacji jako podstawy do nauczania innych.
 • Uczestnicy praktykują i uczą się prowadzić formalne ćwiczenie uważności, takie jak: skanowanie ciała, medytacja w pozycji siedzącej, czy uważny ruch.
 • Uczestnicy praktykują i uczą się prowadzić również nieformalne ćwiczenia treningu uważności.
 • Wszystkie elementy są gruntownie omawiane i ćwiczone przez uczestników, również w małych grupach, w celu zdobycia doświadczenia już podczas kursu nauczycielskiego oraz wyrabiania standardów dydaktycznych wspólnych dla całej grupy.
 • Struktura szkolenia pozwala na intensywną współpracę między studentami, jak również na współpracę z kadrą wykładowców.
 • Cennym zasobem szkolenia jest możliwość współpracy z certyfikowanymi nauczycielami w ramach sieci polskiej i europejskiej nauczycieli MBSR
 • Podczas procesu certyfikacji Studenci korzystają z wsparcia doświadczonych mentorów, rekomendowanych przez The Institute for Mindfulness Based Approaches.
 • Podczas kursu, uczestnicy tworzą własne nagrania dla każdego z głównych ćwiczeń z programu pod superwizją swoich Mentorów.

Wybór tematów realizowanych podczas  szkolenia:

 •  Wymagania wstępne, program MBSR, cele i oczekiwania uczestników.
 • Przygotowanie do prowadzenia konsultacji wstępnych i podsumowujących programu MBSR.
 • Prowadzenie treningów MBSR w różnych placówkach (w tym szpitale, przychodnie, placówki szkolne, więzienia, firmy).
 • Przegląd badań naukowych nad  MBSR.
 • Teoria stresu.
 • Realizacja konkretnych tematów ujętych w programie, w tym: świadoma komunikacja, praca z trudnymi emocjami, praca z myślami intensyfikującymi stres.
 • Wyzwania i zasady etyki pracy nauczyciela uważności.
 • Rola i funkcje nauczyciela uważności, wyznaczanie granic.
 • Jak dalej kontynuować swoją praktykę, rozwijać dobrostan i uważność.
 • Uczenie medytacji.
 • Jak pracować z pytami i trudnościami przeżywanymi przez uczestników treningu MBSR.
 • Związek między formalną i nieformalną praktyką medytacji mindfulness.
 • Tworzenie nagrań z własną medytacją mindfulness.

Podczas ostatniej części programu szkolenia każdy uczestnik przeprowadza osobiście ośmiotygodniowy trening MBSR. Prowadzenie kursu podlega zarówno superwizji grupowej jak indywidualnej.

Oprócz szczegółowego zapoznania z programem uczestnicy kursu zdobywają umiejętności dydaktyczne niezbędne do uczenia medytacji uczestników kursów MBSR, wspierania i motywowania ich w procesie rozwijania uważności.

Otrzymują materiały i wskazówki merytoryczne, które stanowią podstawę programu a zarazem pozostawiają przestrzeń na osobistą kreatywność i ekspresję uczestników. Wykładowcy wspierają każdego uczestnika w poszukiwaniu jego własnej tożsamości jako nauczyciela MBSR.

Nauczyciele oraz absolwenci szkoleń realizowanych przez Polski Instytut Mindfulness zobowiązują się, że podczas prowadzonych przez siebie kursów będą ćwiczyć i realizować praktykę tak jak kursanci.