Specyfika pracy nauczyciela MBSR

Zajmowanie się prowadzeniem kursów MBSR, czyli bycie nauczycielem MBSR jest szczególną specjalnością. Charakteryzują ją specyficzne cechy wspólne dla wszystkich profesji pomocowych: Bliskie relacje z klientem; Zaangażowanie i wymiana emocjonalna; Znaczna dysproporcja...