Dwie Godziny dla rodziny/ dla Człowieka to kampania społeczna na rzecz bliskości, która zwraca uwagę na zdrowie emocjonalne i psychiczne człowieka i społeczeństwa. Propaguje konieczność integracji życia zawodowego i prywatnego. Wszyscy ludzie na całym świecie potrzebują relacji z najbliższymi: miłości, bezwarunkowej akceptacji, bezpieczeństwa, szacunku i zaufania. Życie w ciągłym pośpiechu i chęć pogodzenia wszystkich obowiązków nie sprzyjają budowaniu rodzinnych więzi i zacieśnianiu relacji z bliskimi osobami. Pochłonięci wirtualnych światem i tematami globalnymi, gubimy tych, którzy są najbliżej nas: naszych dziadków, rodziców, rodzeństwo, wujostwo, kuzynostwo. Przestajemy znać nasze pochodzenie, cenić wielopokoleniowość domów i różnorodność naszych rodzin. Wierzymy, że każda wielka zmiana zaczyna się od pojedynczej kostki domina. Zależy nam na tym, aby idea budowania bliskości – przeciwdziałania samotności, intencjonalnego dbania o zdrowie psychiczne i silne relacje społeczne – mogła zataczać, jak najszersze kręgi. Instytut Humanites zainicjował 15 maja 2012 roku ogólnopolskie obchody „Międzynarodowego Dnia Rodzin” kampanią „Dwie Godziny dla Rodziny” i przyczynił się do propagowania wartości związanych z tym wydarzeniem w Polsce.

Instytut Humanites – Człowiek i Technologia od 2010 roku w systemowy sposób działa jako think&DO tank na rzecz zrównoważonego rozwoju, a szczególnie rozwoju kapitału społecznego, ujmując tematykę człowieczeństwa i technologii w szerokim kontekście obejmującym m.in. biznes, edukację, kulturę, media i rodzinę w oparciu o autorski model „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego™ oraz Model Spójnego Przywództwa™. Instytut jako jeden z pierwszych sygnalizował wpływ meta zjawisk, takich jak: kryzys więzi rodzinnych, samotność, infodemia czy algorytmizacja życia człowieka, na rozwój gospodarczy, motywację oraz zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. Od dekady promuje rozwój świadomego i wewnętrznie sterowalnego człowieka umiejącego sprostać wyzwaniom, które niesie technologiczna i społeczna rewolucja. Jest także twórcą Centrum Etyki Technologii. Inicjator corocznej kampanii „Dwie Godziny dla Rodziny” – Dwie Godziny dla Człowieka, działa na rzecz systemowej zmiany przywództwa w edukacji tworząc Akademię Przywództwa Liderów Oświaty – Pierwszy w Polsce Program rozwoju przywództwa w edukacji, wdraża w biznesie ideę Spójnego Przywództwa™, opartą na wielowymiarowym rozwoju lidera i jego zespołu. Organizator corocznych konferencji dla Liderów Biznesu: Spójne Przywództwo™. Człowiek i Technologia. Humanites od ponad dekady wspiera budowanie wysokiej kultury zarządzania, gdzie biznes realizuje swoje cele, a ludzie odnajdują poczucie sensu.